CvB Inholland grijpt in

Nieuws | de redactie
28 januari 2011 | Het nieuwe College van Bestuur van Inholland heeft per direct het management van de opleiding Media en Entertainment Management (MEM) op non-actief gesteld. Aanleiding is het tussentijds rapport van de Onderwijsinspectie rond de alternatieve afstudeertrajecten van de Haarlemse opleiding.

Uit het rapport blijkt dat het CvB van Inholland in mei 2010niet op de hoogte was van de alternatieve afstudeertrajecten bij deopleiding in Haarlem. De bestuurders zijn in deze periode echterwel te weinig kritisch geweest op de gang van zaken bij deopleiding MEM.  

In de zomer van 2010 werd er in de media al bericht overalternatieve manieren voor vertraagde studenten om aan een diplomate komen bij MEM. Een rapport van de onafhankelijke commissie Leersliet destijds weten dat er te weinig transparantie rond deafstudeertrajecten was en dat er niet aan de regels werd voldaan.De Onderwijsinspectie constateert nu dat de problemen zijn ontstaandoor gebrekkige kwaliteitszorg en intern toezicht op alle niveausbij Inholland.

Het college van bestuur van Inholland heeft naar aanleiding vande eerste rapportage het management van de HaarlemseMedia-opleiding op non-actief gezet. Uit het tussentijds rapportvan de Onderwijsinspectie blijkt dat er 17 gevallen bekend zijn vanmedewerkers die ongewenste druk hebben ervaren. De inspectie heeftgeen aanwijzingen dat er structurele druk is uitgeoefend oppersoneelsleden door leidinggevenden.

In 2011 zal de Onderwijsinspectie twee rapporten presenteren aande staatssecretaris. Eén daarvan zal zich specifiek richten opInholland en de naleving van de wet- en regelgeving omtrent deafstudeerprojecten. Het tussentijds rapport naar de alternatieveafstudeertrajecten bij Inholland is hier te lezen


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK