Halbe Zijlstra deelt uit

Nieuws | de redactie
12 januari 2011 | Halbe Zijlstra vindt dat het hoger onderwijs zijn zegeningen moet tellen. De kritiek van CvB-voorzitters veegt hij in Vrij Nederland van tafel. “Eerlijk gezegd vind ik het een beetje armoedig dat bestuurders zoals De Wijkerslooth impliciet gaan dreigen diploma’s van onvoldoende kwaliteit af te geven.”

Zijlstra heeft meer begrip voor de woede van de studenten, zegthij in VN. Op zijn verjaardag, 21 januari, zijn zij van plan hetHaagse Malieveld te vullen met het grootste cadeau voor eenbewindsman van OCW in jaren. Zijlstra deelt nu al vast eenbeetje uit aan de bezoekers van dat feestje.

“Tuurlijk doet de collegeldverhoging voorlangstudeerders pijn. Maar het is ook geen vakantietijd. Jeinvesteert in je eigen toekomst. Daar mag je best wat voor overhebben. Overigens blijft de overheid nog steeds driekwart van destudiekosten betalen. En het geld dat die maatregel oplevert, wordtweer in de kwaliteit van het hoger onderwijs geïnvesteerd.”

Zijlstra benut zijn ervaring in het bedrijfsleven om in het HOen de kunstsector veranderingsprocessen aan te moedigen, vertelthij enthousiast. “Vanuit mijn verleden in het bedrijfsleven heb ikenige ervaring met zulke processen. Ik heb gemerkt dat veranderingpas echt in werking treedt als de deadline nabij is. Tot die tijdzal men proberen op de oude manier door te werken. Daarom wil ikdruk op de ketel houden.”

Een hele prestatie

Dat er op kennisbeleid bezuinigd wordt, verheelt de bewindsmanniet. Hij daagt het HBO en WO echter tegelijk uit niet te gauw tepiepen daarover. Het had allemaal veel erger gekund. “Eigenlijkvind ik dat het hoger onderwijs blij mag zijn met mijn beleid. Vande €18 miljard die we bezuinigen, komt uiteindelijk maar €10miljoen bij het hoger onderwijs vandaan. Dat is bijna nul, op zo’ngrote begroting. Dat vind ik een hele prestatie van hetkabinet.”

De boosheid van collegevoorzitters van hogescholen enuniversiteiten maakt weinig indruk op de staatssecretaris. Hijblijkt in VN een onmiskenbare leerling van Mark Rutte in de rol vanHO-bewindsman. Die zei al eens over de koepels: “Heren van hetkartel, we doen het zonder u.” Over de oproep vanRadboud-voorzitter De Wijkerslooth om niet op regeringspartij hetCDA te stemmen vanwege de langstudeerboete ishij kortaf. “Ja, het is een vrij land he? De Wijkerslooth blijfthangen in de min, maar hij moet ook de plus, de investeringen, nietvergeten. Dit kabinet moet enorm bezuinigen, maar spaart hetonderwijs. Ik zou zeggen: tel je zegeningen.”

Perverse prikkel is een risico

Dat zo’n boete in feite een perverse prikkel zou opleveren inhet bekostigingssysteem kan Zijlstra niet helemaal ontkennen. Maarhij gaat de instellingen scherp houden aan hun kwalitatieveopdracht. De inspectie zal daar nadrukkelijk op toezien, zowaarschuwt hij. “Het is inderdaad een risico, daar draai ik nietomheen. Maar we zullen de inspectie extra laten controleren.”

“Eerlijk gezegd vind ik het ook een beetje armoedig datbestuurders in het hoger onderwijs zoals De Wijkerslooth implicietgaan dreigen diploma’s van onvoldoende kwaliteit af te geven. Deuniversiteiten en HBO’s zullen ook hun eigen verantwoordelijkheidmoeten nemen. Doen ze dat niet, dan hebben ze een probleem met dezestaatssecretaris.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK