Kennis delen over beweging

Nieuws | de redactie
31 januari 2011 | Door toenemende gezondheidsklachten vanwege orthopedische, traumatologische, sport en arbeid gerelateerde letsels wordt de druk op de gezondheidszorg groter. Dat vraagt om efficiënte zorg en hulpverlening. Beroepsverenigingen hebben daarom een convenant getekend, waaruit nieuw lectoraal onderzoek voortkomt.

Op 17 februari 2011 vindt in dit verband de installatie plaatsvan het lectoraat Musculoskeletale Revalidatie in het Auditoriumvan de HAN-campus in Nijmegen. Deze zorg heeft alles temaken met het houdings- en bewegingsapparaat van de mens. Delectoren dr. Robert van Cingel en dr. Wim Hullegie aanvaarden hunambt aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen met het uitsprekenvan de intreerede (Schijn)bewegingen in defysiotherapie.

Kennisdeling met studenten

Het lectoraat ziet het als zijn taak het onderwijs van deparamedische opleiding Fysiotherapie van nieuwe impulsen tevoorzien en naar een nog hoger niveau te tillen. Kennisdeling metstudenten staat daarin centraal. Nieuwe praktijkkennis wordtverkregen door het zelf doen van onderzoek, een andere kerntaak vanhet lectoraat.

De onderwerpen komen vanuit het lectoraat en gaan bijvoorbeeld overonderzoek naar knie- en enkelaandoeningen. Onderzoeksvragen kunnenook door de beroepspraktijk worden gesteld. Dit staat garant vooreen nauwe relatie en wisselwerking tussen de beroepspraktijk en hetlectoraat.

Twee nieuwe lectoren

Dr. Robert van Cingel is directeur van het Sport MedischCentrum Papendal, dr. Wim Hullegie is directeur van FysioGym Twenteen bestuurslid van NVFS (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapiein de Sportgezondheidszorg). Beiden zijn gepromoveerden werkzaam als sport- en manueel therapeut.

Het lectoraat wordt ondersteund door en werkt nauw samen met hetUMC St Radboud en de St Maartenskliniek in Nijmegen. Ook vindt opregelmatige basis afstemming plaats met NOC*NSF, het KNGF en deberoepsverenigingen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK