Kennismigratie broodnodig

Nieuws | de redactie
26 januari 2011 | De liberalen in Duitsland pleiten er met vuur voor meer migranten met de juiste diploma’s en ambities te lokken. Lukt dat niet dan raakt het economisch herstel uit de kredieten en eurocrisis in gevaar. ‘Fachkräfte’ zijn schaars en de demografie maakt de schaarste nog nijpender op termijn, benadrukt minister Rainer Brüderle.

De hoogwaardige Duitse bedrijven in ontwerp-, toptech-, energie-en IT-sectoren zitten te springen om goede mensen. Geen EU-lidstaatis zo vlot uit de crisis aan het geraken als de locomotief van deEuropese economie. Buurland Nederland en profiteert merkbaar meevan het wijs beleid van Kanzlerin Merkel: nadruk op ‘Exzellenz’, op’Forschung’, investeren in ‘Bildung’, volhouden met ‘Reform’ van dearbeidsmarkt en een diversificatie van de energieproductie en-consumptie.

Verdeelde coalitie

De vergrijzing en het te lang verlamde onderwijsbeleid van dedeelstaten maken echter wel dat onvoldoende talent doorstroomt. Ookis een netto-emigratie van de hoger opgeleide ondernemendeallochtone jongeren sinds enkele jaren een feit. EZ-ministerBrüderle luidt daarom de noodklok. Zo wijst hij er op dat deelektronische industrie en de IT-sector reeds nu een kwart meerkenniswerkers nodig heeft, dan zij binnen Duitsland kunnen krijgen.Hij pleit daarom voor een Canadees geïnspireerd immigratiebeleidvoor hoog geschoolden en talent.

De liberaal vindt hier de Beierse CSU, coalitiepartner in deregering-Merkel, op zijn pad. Deze wil vooral binnen Duitslandmensen zien te werven en via opleidingen naar het gewenste niveaute tillen. Probleem is dat de werkloosheid onder goed geschooldenal zeer laag is en de demografische ontwikkeling evenmin gunstigis: de Duitse bevolking krimpt feitelijk al enkele jaren.

Kans voor studenten bij ons

Deze grote behoefte aan veel meer jong talent op het hoogsteniveau speelt de Duitste studenten die aan Nederlandse hogescholenen universiteiten vaak zeer succesvol studeren natuurlijk in dekaart. Zij kunnen na hun studie in de Heimat zonder moeite heleaantrekkelijke startfuncties vinden, ook al omdat de NederlandseHO-instellingen volgens de toonaangevende CHE-ranking tot deEuropese top behoren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK