Kerst en de Heilige Hilarius

Nieuws | de redactie
4 januari 2011 | "De dagen voor Kerst stroomt ook bij mij de mailbox vol met allerlei digitale kaarten. Heel af en toe zit daar ook een serieus stuk tussen verstopt. Bijvoorbeeld als de regering ineens een brief over de belastingdienst naar ons Kamerleden stuurt." Wat zou dat kunnen betekenen? Pieter Omtzigt vertelt over Haagse gebruiken en mislukte tactiekjes.

Vele tientallen brieven, rapporten en wetsvoorstellen wordendagelijks aan de Kamer gestuurd. Zoveel  dat je ze onmogelijkallemaal kunt lezen. Als er iets vervelends in een brief moetworden gemeld, sta je als minister voor een keuze: je stuurt hemvlak voor het debat naar de Kamer, je stuurt hem op een onbewaaktogenblik naar de Kamer of je stuurt hem als bijlage bij een dik pakpapier naar de Kamer.

Ho, ho, hoor ik u zeggen, zo gaat dat toch niet? Toch eenvoorbeeldje dan maar. Vlak na de aanslagen op 11 september 2001stuurde Jo Moore, PA van een Britse minister, het volgendemailtje rond in haar departement : “It’s now a very good day to getout anything we want to bury. Councillors’ expenses?”. Uiteindelijkkostte dit haar de kop, maar vooral omdat dit soort boodschappenper email gecommuniceerd werd en dus niet ontkend kon worden.

Dus als een dertig pagina’s dikke brief over de belastingdienstop Kerstavond binnen komt, trekt die mijn aandacht. Hoezo juist danrapporteren over de belastingdienst? Natuurlijk, de volkstellingvan keizer Augustus was bedoeld om een goede registratie voorbelastingheffing op te zetten. Maar toch.

Het lezen van de brief bleek vermakelijk. Zo is er eendoelstelling voor de belastingtelefoon om 80-85% van de vragencorrect te beantwoorden. Lees die doelstelling nog een keer envraag je af wie er verantwoordelijk is als je de verkeerdebeslissingen neemt, omdat je bij die 15-20% hoort en dus een foutantwoord kreeg.

Tweakers.net was, zoals dat bij een lange brief hoort, al bij delaatste alinea begonnen. Daar stond dat het nieuwe computersysteemvan de belastingdienst – voorziene start 2008 – nog niet wordtingevoerd. Kosten van het uitstel: €4 miljoen per maand. En zo wasde tactiek van de staatssecretaris mislukt, want het werdnieuws.

Nog ééntje dan? De internationale BTW-teruggave bleek in 2010van geen meter te werken, ondanks een fors aantal toezeggingendaarover aan de Kamer. Op een gegeven moment lag er een stapel van20.000 buitenlandse aanvragen die nog in behandeling genomenmoesten worden. Zoiets was te voorzien geweest: computersystemendie in 27 EU-landen vaak zonder test vooraf aan elkaar gekoppeldmoeten worden, dat is vragen om de ellende. Maar dat zoietsbetekent dat de aanvragen zelfs in Nederland niet behandeld worden,dát wisten we niet.

Deze bijzondere Kerstavondbrief behandelen we in de Kamer nu dusop 13 januari. Inderdaad in de Katholieke heiligenkalender de dagvan Sint Hilarius. Leuker kunnen we het niet maken.

Dr.P.H. Omtzigt is lid van de Tweede Kamer voor het CDA,van de Assemblee van de Raad van Europa en econometrist. Indie rollen houdt hij op ScienceGuide een column bij overzijn ervaringen in de eigenzinnige werelden van politiek enwetenschap, hun wederzijdse beïnvloeding en hunconfrontaties.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK