Kunst, chemie en restauraties

Nieuws | de redactie
7 januari 2011 | Nederland heeft een naam hoog te houden op het gebied van kunstrestauratie en chemie. Binnen het nieuwe NWO-onderzoeksprogramma Science4Arts worden deze disciplines geïntegreerd, waardoor de positie van ons land verder wordt versterkt. Van 9 tot 11 januari 2011 komen internationale experts bijeen op deze terreinen voor het eerst bijeen in Amsterdam.

Deze meeting wordt georganiseerd door het Rijksmuseum insamenwerking met de nationale wetenschapsfinancier NWO en deAmerikaanse Getty Foundation. De expertmeeting behandelt destate of the art wat betreft de restauratie van houtenpanelen van bijvoorbeeld schilderijen. Denk aan het Lam Gods in dekathedraal van Gent, de Adam en Eva van Dürer in hetPrado, maar ook 17e-eeuwse kabinetten waarvan het Rijksmuseum eenaantal topstukken heeft.

Deelnemers komen van onder meer het Metropolitan Museum NewYork, de National Gallery Londen, de Rijksdienst CultureelErfgoed, het Rijksmuseum en wetenschappers van Nederlandse enbuitenlandse universiteiten. Uit ons land bijvoorbeeld Joris Dik(TUD), Jaap Molenaar (WUR), Anne van Grevenstein (UvA) en HenkSchellen en André Jorissen (TU/e). Nog niet eerder zateninternationale kopstukken op gebied van verschillende disciplineszoals hout, klimaat, chemie, kunstgeschiedenis en restauratie bijelkaar.

De expertmeeting is een van de eerste activiteiten binnen hetonderzoeksprogramma Science4Arts. Met Science4Arts wil NWO de(inter)nationale praktijk van conservering en restauratie op eennog hoger plan tillen. Ook heeft het programma de ambitie ominterdisciplinair getrainde professionals op te leiden, en hiermeeeen bijdrage te leveren aan het behoud van cultureel erfgoed.

NWO werkt voor dit programma samen met de Amerikaanse NationalScience Foundation, het Franse Soleil dat geavanceerdesynchrotronfaciliteiten biedt, en met de prestigieuze GettyFoundation. Meer informatie: www.nwo.nl/science4arts


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK