Minister wordt lector

Nieuws | de redactie
12 januari 2011 | Oud-VVD minister Joris Voorhoeve keert terug in het hoger onderwijs. Hij zal het lectoraat aan de Haagse Hogeschool op zich nemen dat voorlopig de werktitel ‘internationale vrede en recht’ draagt. De komende dagen gaat hij zich bezighouden met de invulling van de functie.

 

 

Voorhoeve keert als lector bij de Haagse Hogeschool terug in hethoger onderwijs waar hij ook zijn carrière begon. Als hoogleraarinternationale betrekkingen was hij vanaf 1979 verbonden aande Universiteit Wageningen en werkte later in Leiden.Daarnaast had hij voor zijn aantreden als minister nog vier jaar deleiding over Instituut Clingendael.

Vrede, winst en beginselen

Als onderzoeker schreef Voorhoeve eind jaren ’70 het boek’Peace, Profits and Principles’. In deze klassieker die op menigliteratuurlijst voorkomt, beschreef hij de geschiedenis van hetNederlandse buitenlandbeleid. Professor Voorhoeve werdvervolgens lid van de Tweede Kamer voor de VVD en alsgerespecteerd defensie en buitenland expert werd hij vervolgensfractievoorzitter na de déconfiture van partijleiders Ed Nijpels in1986. Bij de verkiezingen van 1989 was Voorhoeve ooklijsttrekker, maar bleek als volksmenner minder geschikt. Hij werdals fractievoorzitter toen opgevolgd door Frits Bolkestein.

Later werd Voorhoeve minister van Defensie in het eerstePaarse kabinet. Daarmee werd hij zelf, wellichtonbedoeld, onderdeel van de geschiedenis van hetinternationale beleid van ons land. Zijn ambtsperiode werd namelijkoverschaduwd door de oorlog in Bosnië en de val van Srebrenica in1995. In 1999 vertrok hij uit de Tweede Kamer om lid te wordenvan de Raad van State.

Terug naar school

Voorhoeve is niet de eerste politicus die weer voor de klas komtte staan. Eerder deze week is Ernst Hirsch Ballin benoemd als hoogleraar inTilburg en ook Jan Peter Balkenende en Femke Halsema verruilen hetkatheder van de Tweede Kamer voor die van de collegezaal. De HaagseHogeschool telt nog een tweede prominente oud-politicus onder haarlectoren: oud-wethouder Rob Oudkerk, lector leefstijlveranderingbij jongeren.

De drang van politici om in het hoger onderwijs aan de slag tegaan is niets nieuws onder de zon. Dries van Agt ging het verst.Hij vervulde diverse gasthoogleraarschappen over InternationaleBetrekkingen in het Verre Oosten aan universiteiten in Kyoto, Tokyoen Nishinomiya en schreef over deze periodes in zijn boek’Kraanvogels’.

Joris Voorhoeve zoekt het allemaal wat minder ver van huis enzal met ingang van maandag 15 januari aan de slag gaan in zijnwoonstad.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK