Nieuw denken over economie in de maak

Nieuws | de redactie
17 januari 2011 | Met een forse sponsoring van onder meer George Soros wordt gewerkt aan een revolutie in het universitaire economieonderwijs. “We willen bachelor opleidingen gaan accrediteren of validatiekeurmerken”, vertelde de grote economisch historicus Lord Robert Skidelsky in Brussel op de campus van de Universiteit Maastricht.

De kredietcrisis en de “hybris of purely qualitative economictheory” waren voor Skidelsky en geestverwanten reden om nieuweimpulsen op hoog niveau bijeen te brengen. In het Institute of NewEconomic Thinking (INET) worden zij verenigd en benut om onder meercurricula van universitaire opleidingen te stimuleren en valideren.Mastertracks en PhD opleidingen wil het INET ook zelf aan gaanbieden aan wo-instellingen.

George Soros steekt 50 miljoen dollar in dit initiatief. Men wilhet ontbreken van historisch en psychologisch inzicht in deeconomische opleidingen ‘repareren’. De mathematische overdaad inde studies en in de ‘risk-analysis’ in proefschriften kan zogerelativeerd en van nieuwe denklijnen voorzien worden. Zo wil menbachelor opleidingen accrediteren via een keurmerk voor de rijkdomvan hun curricula en de differentiatie van denken en benaderingdaarbinnen.   


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK