Nog nooit zulke opruiende taal

Nieuws | de redactie
4 januari 2011 | Collegevoorzitter Roelof de Wijkerslooth van de RU Nijmegen roept op niet op zijn partij, het CDA, te stemmen op 2 maart. Alleen een eind aan de coalitie zou namelijk kabinetsplannen kunnen afstoppen die hij "desastreus voor het hoger onderwijs" noemt. "Ik heb nog nooit zulke opruiende taal uitgeslagen."

De Wijkerslooth noemde in zijn nieuwjaarsrede het jaar2010 “één van de beste uit de geschiedenis” van zijn universiteit,aldus Voxlog. Die prestatie kon worden bereikt dankzij een stijgendaantal toppublicaties en almaar betere waarderingen voor hetonderwijs. En dan kwam er nog een Nobelprijs voor een collega bij,bovendien.

Aan deze opwaartse lijn van kwaliteit en waardering zoueen einde komen als het kabinet zijn zin krijgt, vreest hij.Hij zei een afname van de onderwijscapaciteit met minstens 15procent te voorzien en ook nog een daling van het aantalpublicaties met meer dan 10 procent. “We staan voor degrootste bezuinigingen sinds decennia.”

De Wijkerslooth memoreerde een recente uitspraak van Jos Werner,fractieleiderer van het CDA in de Eerste Kamer en voormaligvoorzitter van de Raad van Bestuur van het UniversitairMedisch Centrum St. Radboud. Werner had gesteld, dat decoalitie ten einde zou zijn als de Statenverkiezingen nietzouden leiden tot een voldoende meerderheid in de EersteKamer. Met enig cynisme zei de Radboud-voorziter: “Ik wil Wernerwel helpen.” Dit negatief stemadvies was ook voor hem wel een nieteerder voor mogelijk gehouden moment. “Ik heb nog nooit zulkeopruiende taal uitgeslagen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK