NVAO-topman naar Stenden

Nieuws | de redactie
11 januari 2011 | NVAO bestuurslid Leendert Klaassen gaat per 1 maart aan de slag als collegevoorzitter van Stenden. Hij neemt het stokje over van Pim Breebaart, oud-voorzitter van de Haagse Hogeschool. Het internationale profiel van de hogeschool sluit sterk aan op de eerdere bestuurlijke rollen die Klaassen heeft gespeeld.

Stenden heeft zich altijd een groot voorstander getoond vaninternationale samenwerking. De hogeschool heeftsamenwerkingsverbanden en vestigingen in onder andere Zuid-Afrikaen Indonesië en het opleidingsaanbod is sterk internationaalgeoriënteerd. De opleidingen Master International Leisure andTourism Studies en Master International Service Management werdenin 2010 door de NVAO nog als excellent bestempeld.

Klaassen is naast NVAO bestuurslid ook secretaris van deInternational Network for Quality Assurance Agencies in HigherEducation (INQAAHE) en lid van de Board of Trustees van Nuffic. Eenlijst aan internationale ervaring die past bij de ambitiesvan Stenden. Tevens is de hoge waardering bij de accreditatiesvan opleidingen bij Stenden door de NVAO eveneens een aspect datpast bij de overstap van dezeNederlands-Vlaamse kwaliteitsbewaker naar de hogeschool inLeeuwarden. Deze was recent in het nieuws naar aanleiding van eenonderzoek door de inspectie naar investeringen in de internationalelocaties van de hogeschool.

Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stenden, Cees Bijl, iszeer te spreken over de nieuwe voorzitter. “De heer Klaassen isuitstekend ingevoerd in de wereld van de hogescholen in Nederland,met veel aandacht voor de kwaliteit van ons hoger onderwijs, eenbruggenbouwer zowel in- als extern en iemand die de kwaliteiten vanmensen om hem heen kan laten schitteren.”  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK