Onderzoekers verrijken publicaties

Nieuws | de redactie
24 januari 2011 | R&D is meer dan publicaties alleen. Niet alleen resultaten van onderzoek maar ook de ruwe gegevens die eraan ten grondslag liggen, zouden toegankelijker moeten worden. Met hulp van SURFfoundation starten de UvT, UU, Radboud en de KNAW zes projecten voor nieuwe vormen van ‘verrijkte publicaties’.

Internet biedt de mogelijkheid om zowel de publicatie alsonderliggende onderzoeksdata, visualisaties, datamodellen, beeld en geluid te presenteren en te delen. Juist de samenhang tussendeze onderdelen biedt een verrijking. Meer toegankelijkeonderzoeksoutput betekent meer inzicht, meer kwaliteit en meermogelijkheden voor de wetenschap.

Binnen de hierboven genoemde zes projecten zullen diverseonderzoekers uit verschillende wetenschappelijke disciplines meerdan alleen hun wetenschappelijke publicatie toegankelijk maken. Ookmaterialen als datasets, afbeeldingen, audiobestanden en partiturendelen zij in samenhang binnen de zogenaamde Verrijkte Publicaties.

De zes projecten starten per januari 2011 en maken gebruik van eensubsidieronde van SURFfoundation. In mei 2011leveren de onderzoekers hun projectresultaten op.

Vijf disciplines

De zes projecten vinden plaats in vijf disciplines:

• Economie: Open Data and Publications (Universiteit vanTilburg)

• Taalwetenschappen: Lenguas de Bolivia (Radboud) en Enhanced NIAS Publications (KNAW – NIAS)

• Muziekwetenschappen: The Other Josquin  (UniversiteitUtrecht)

• Communicatiewetenschappen: Enhancing Scholarly Publishing in the Humanitiesand Social Sciences (KNAW – e-Humanities Group)

• Geowetenschappen: VPcross (KNAW – DANS)

Voortbouwen op eerdere ervaringen

Twee eerdere subsidierondes over Verrijkte Publicatiesleverde al veel  tools, standaarden en afspraken,aanbevelingen over de opslag en expertise en ervaringen bijverschillende wetenschappers en wetenschapsondersteuners op. Debeschikbare gereedschappen en kennis vereenvoudigen het werken metVerrijkte Publicaties voor (relatief) onervaren partijen. De zesnieuwe projecten bouwen voort op de deze kennis enervaringen.

Meer achtergrondinformatie is beschikbaar in een serie korte films over Verrijkte Publicatiesen het boek ‘Onderzoeksresultaten in Samenhang‘. Heteerdere ScienceGuide-artikel over deze trends inR&D-land ‘Onderzoekscommunicatie gaat ingrijpendveranderen’ leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK