Ontzilten, zuiveren en onderzoeken

Nieuws | de redactie
11 januari 2011 | Twee grote onderzoeksinstituten gaan samenwerken aan fundamenteel onderzoek rond waterzuivering en kwaliteitscontrole van water. "We willen de Nederlandse positie als hightech land op het gebied van water versterken op onderwerpen met een duidelijke potentie voor toepassingen."

Het onderzoek is een publiek-private samenwerking tussen Wetsusen het FOM-instituut AMOLF. Het Wetsus, centre of excellence forsustainable water technology, is een faciliterende intermediairvoor trendsettende kennisontwikkeling op het gebied van duurzamewatertechnologie. De samenwerking met Fundamenteel Onderzoek derMaterie (FOM) moet gaan leiden tot technologieën op het gebied vande ontzilting, zuivering van water, het tegengaan van kalkaanslagen de controle van de  waterkwaliteit.   

Het programma zal worden uitgevoerd in de laboratoria van zowelWetsus en FOM, maar ook de TU’s van Twente en Delft zijn erbijbetrokken. In het onderzoek naar waterzuivering zullen vieronderwerpen specifieke aandacht krijgen: het gedrag in debuurt van hydrofobe membranen, ion-specifieke membranen, het beginvan kalkaanslag en de vroegtijdige detectie vanziekteverwekkers.

Programmaleider Offerhaus (Universiteit Twente): “We willen dezefascinerende wetenschappelijke vraagstukken aanpakken en deNederlandse positie als hightech land op het gebied van waterversterken met fundamenteel onderzoek op onderwerpen met eenduidelijke potentie voor toepassingen.”

Kennisvalorisatie 

Wetsus en FOM werken samen in een Industrial PartnershipProgramme van FOM. Stichting FOM zet deze programma’s op omverbindingen aan te gaan tussen industriële ambities en academischekennis.  Wetsus-directeur Cees Buisman verwacht veel van hetonderzoeksproject. “Deze samenwerking valt bij hetmultidisciplinaire platform van Wetsus in vruchtbare aarde.”

Het onderzoek zal in totaal vijf jaar in beslag gaan nemen. Indeze periode zullen vier promovendi onderzoek naar de vorming vangecombineerde deeltjes uit aangrenzende watermoleculen en welkeeigenschappen die bevatten. “Begrip van de manier waarop diegecombineerde deeltjes zich gedragen is essentieel voor deontwikkeling van nieuwe zuiveringstechnieken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK