Ook in 2011 meer geld voor kennisvalorisatie

Nieuws | de redactie
4 januari 2011 | “De kennis in de hoofden van studenten, docenten en hoogleraren is goud waard” zegt EL&I-minister Verhagen. En dus heeft hij €25 miljoen toegezegd aan Delft, Twente, Tilburg, Wageningen en Utrecht in het kader van de kennisvalorisatieprogramma’s. Maar er is meer...Naast het al toegezegde fonds zal er in 2011 opnieuw geldvrijkomen voor de plannen van kennisinstellingen. De hoogte vandeze fondsen zal binnenkort door EL&I en OCW bekend wordengemaakt.

Het valorisatieprogramma is bedoeld ter stimulering van deontwikkeling van maatschappelijk en commercieel interessantetoepassingen. Met de toegezegde 25 miljoen wordt er een eerste stapgezet om de aanwezige kennis bij universiteiten ook maatschappelijkte benutten. 

De valorisatieagenda  is in 2008 al opgesteld en destijdsondertekend door onder andere de VSNU, de HBO-raad, EZ en OCW. Hetplan is opgesteld om  bedrijven,  maatschappelijkeorganisaties en overheden meer te laten samenwerken metkennisinstellingen.  De 25 miljoen die EL&I en OCW nuhebben toegezegd, maken duidelijk dat er serieus werk wordt gemaaktvan deze valorisatieagenda en het streven om een ondernemendecultuur aan onderwijsinstellingen te bevorderen, zoals ook isvastgesteld in het programma Onderwijs en Ondernemerschap.


De doelstellingen uit de valorisatieagenda leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK