Opnieuw UvA hoogleraar voorzitter Onderwijsraad

Nieuws | de redactie
4 januari 2011 | Geert ten Dam is benoemd als nieuwe voorzitter van de Onderwijsraad. Zij volgt Fons van Wieringen op, die net als Ten Dam werkzaam is als hoogleraar onderwijskunde aan de UvA.

Geert ten Dam was al sinds 2005 actief in de Onderwijsraad, waarvande laatste twee jaar als vice-voorzitter. Voorzitter Van Wieringenwas bij zijn afscheid kritisch over de rol die de Onderwijsraad devoorbije jaren was opgedrongen in het publieke discours over kennisen vorming. De Tweede Kamer had de neiging gekregen te veel tevragen op het gebied van informatievoorziening en verantwoording.Hierdoor kwam de kerntaak van kwaliteitsbewakende instanties zoalsbijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs, het  adviseren enkritisch volgen van de waarborging van de kwaliteit van hetonderwijs, onder druk te staan.

Een voorbeeld van het werk aan die kerntaak uit de voorbijejaren is het initiatief Wikiwijs dat in 2008 op advies van deOnderwijsraad door minister Plasterk is gelanceerd. Dit issindsdien een zeer succesvol OER-programma gebleken, zoonderstreepte de vertrekkende rector van de OU, Fred Mulder, ingesprek met ScienceGuide.

Aan OR-voorzitter Ten Dam dus de opdracht de aandacht voor dekwaliteit van het onderwijs weer meer te doen richten op de kernvan de zaak en aan de Kamer de taak meer zinnige vragen voor teleggen voor bestudering. Als voormalig rector van de universitaire lerarenopleidingenaan de Amsterdamse universiteit is dat vast een kolfje naar haarhand. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK