OU helpt TU Delft met instromers hbo

Nieuws | de redactie
25 januari 2011 | De TU Delft krijgt jaarlijks te maken met bijna 500 hbo-studenten die via een schakelprogramma een master willen beginnen. Vaak is het wiskunde-niveau bij hen onvoldoende. In samenwerking met de OU komt daar nu een oplossing voor. Vanaf 1 maart moet via een voortentamen bij de OU een plek op de TU Delft verdiend worden.

Om een schakelprogramma van de TU Delft met succes te kunnenvolgen is het van belang dat de voorkennis op het gebied vanwiskunde op peil is. Door middel van een voortentamen Wiskunde Tbij een OU studiecentrum is er nu een officiële eis waar destudenten aan moeten voldoen om in Delft te kunnen gaanstuderen.

Het voortentamen van de OU bestaat uit een individueelcomputertentamen die gebaseerd is op een grote set vragen. Iederestudent krijgt hierdoor een ander tentamen voorgeschoteld. De TUDelft zal toezien op de inhoudelijke kwaliteit van de tentamens dievolledig automatisch beoordeeld worden. De OU is verantwoordelijkvoor de administratie rond het inschrijven en afnemen van detentamens.

Via een speciale site kunnen studenten zich aanmelden voor hetafnemen van de tentamens. Door het volledig automatische systeemkan de student grotendeels zelf bepalen wanneer hij of zij hettentamen wil laten afnemen. Het aangeven van drie voorkeursmomentenbiedt hiertoe de ruimte.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK