Pesticide verjaagt vogels

Nieuws | de redactie
24 januari 2011 | Intensieve landbouw is schadelijk voor het broedgebied van boerenlandvogels zoals de grutto en de kievit. De gewasbeschermingsmiddelen zorgen voor minder planten en insecten en dus minder eten voor de vogels. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen promovenda Flavia Geiger.

De intensivering van de landbouw heeft in Nederland de afgelopenjaren gezorgd voor een sterke terugname van het aantalboerenlandvogels. Vanuit de EU zijn er dan ook regels opgesteld omhet gebruik van pesticiden terug te brengen en het agrarischnatuurbeheer te bevorderen. Uit het onderzoek van Geiger blijkt dathet zaadaanbod op biologische graanakkers vele malen groter is dandaar waar wel pesticiden zijn gebruikt. 

Het onderzoek van Geiger valt onder een grootschalig Europeesonderzoek. Circa 250 akkerbedrijven in negen verschillendestudiegebieden zijn onderzocht. Zowel ’s zomers als ’s wintershebben onderzoekers de vogelpopulatie geteld. Ook werd er gekekennaar de effecten van intensieve landbouw op de biodiversiteit.Flavia Geiger deed dit onderzoek namens de Wageningen Universiteitbij akkerbouwbedrijven in Flevoland. 

Flavia Geiger promoveerde op 21 januari aan de WageningenUniversiteit. Eerder ontdekte zij al dat het gebruik van pesticidenook van invloed is op de aanwezigheid van insecten. Opniet-biologische melkveebedrijven blijken de uitwerpselen vankoeien een stuk minder aantrekkelijk voor insecten. Voor de gruttoen de kievit dan ook reden deze melkveebedrijven te mijden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK