PvdA vraagt oplossing weeffout Plasterk

Nieuws | de redactie
26 januari 2011 | Een ‘weeffout’ in Plasterks wet tot beperking van tweede studies en hun bekostiging kost ‘eerste studie’ aspiranten tienduizenden euro’s. De oud-minister erkent de misser en de PvdA vraagt OCW nu om reparatie.

Voor de opleiding tot kaakchirurg moet een student meer dan één inschrijving plegen voor de masterfase. Alleen dubbel begaafden in geneeskunde en tandheelkunde voldoen aan de instroomeisen. De kleine groep aspiranten valt sinds dit studiejaar daardoor wel onder het wettelijk regime van de collegegeldverruiming en bekostigingsbeperking. Conflicten hierover tussen studenten en instellingen leiden inmiddels tot felle wederzijdse verwijten.

Ronald Plasterk erkent dat in de wet een weeffout is geslopen.Zijn fractie collega Tanja Jadnanansing heeft staatssecretaris Zijlstra in december al in Kamervragen gevraagd de groep kaakchirurgiestudenten te hulp te schieten. Tot nu toe is van de staatssecretaris nog geen antwoord op deze vragen binnengekomen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK