PVV gispt universiteiten om protest

Nieuws | de redactie
13 januari 2011 | PVV-Kamerlid en partijideoloog Martin Bosma vindt het "zeer onjuist" dat instellingen van hoger onderwijs protest vanuit hun gelederen tegen de 'langstudeerboete' ondersteunen.


In een reactie op de besluitvorming aan de UvA terzake geeft hijaan zulke ondersteuning ernstig af te wijzen. Het college vanbestuur had aangegeven dat het studenten toch maar de mogelijkheidgaf op 21 januari deel te nemen aan het studentenprotest in DenHaag.


Tijdens de viering van de Amsterdamse Dies kwam vanuit de ASVA een slimgetimede oproep om een collegevrije dag. Ook al omdat nuook de hoogleraren in cortège door Den Haag zullen trekken en derectores en oud-minister Veerman daar zullen spreken. UvA-voorzitter Karel van derToorn is daarop naar eigen zeggen “overstag gegaan,” meldt hij opFolia.

Hierop reageert de PVV-woordvoerder voor onderwijs in de TweedeKamer bijzonder kritisch. Hij noemt het gedrag van de UvA -endaamee ook van instellingen als de VU, UU, Radboud Universiteit-“zeer onjuist”. Het argument daarbij is overigens niet, dat deinstellingen met het collegevrij geven en subsidie voor dedemonstratie publieke middelen verspillen. Bosma heeft een meerprincipieel bezwaar.

Loodzwaar

De PVV’er meent dat de universiteiten zich hiermee op eenterein bewegen, waar zij zich verre van moeten houden: de politiek.”De universiteiten moeten zich onthouden van politiekeactiviteiten,” zo is zijn stelling. De relatie van deze stellingmet de nadrukkelijke pleidooien voor ‘het vrije woord’ kwam in hetcontact met Folia niet aan de orde.

“Natuurlijk is het een zwaar middel,” erkent Karel van der Toornover de steun aan het protest. “Loodzwaar, maar we staan sympathiektegenover de acties en ook onze zusteruniversiteiten Utrecht en deVU doen mee. Dat heeft bij ons de balans doen doorslaan. Natuurlijkzullen we als college van bestuur kritiek krijgen op dit besluit.Maar wat je ook doet, je doet het nooit voor iedereen goed en wijvinden deze actie zeer belangrijk.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK