PVV schoffeert HBO

Nieuws | de redactie
27 januari 2011 | De nieuwe voorzitter van de HBO-raad, oud-minister Guusje ter Horst, is niet welkom bij de PVV als gesprekspartner. “Ik moest vreselijk lachen”, schrijft partijideoloog Martin Bosma over de weigering haar te ontvangen. Zij zou tot dezelfde 'verzetsbeweging' behoren als haar ‘dhimmi’ voorganger Terpstra.

In een column in de NRC vertelt Bosma, speechschrijver enrechterhand van fractieleider Wilders, dat de HO-woordvoerder vanzijn partij een uitzondering maakt bij de contacten met hetmaatschappelijk middenveld. “De mensen uit het maatschappelijkmiddenveld die negatief over ons waren, willen ineens langskomen.De meesten staan we te woord.” Zo niet de HBO-raad.

PVV-woordvoerder Harm Beertema hield de deur gesloten voor denieuwe voorzitter van de HBO-raad, Guusje ter Horst. Hij duidt haarals “opvolger van Doekle ‘de dhimmi’ Terpstra”. Beertema doet ditomdat hij vernam, dat ter Horst “tot dezelfde verzetsbewegingbehoort als de heer Terpstra (iets met Elite en Verzet enOpstand).” Om deze reden gaat de PVV er “vooralsnog van uit dat zijhet beleid van haar voorganger ongewijzigd zal voorzetten.”

Beertema lijkt te duiden op Terpstra’s manifest ‘benoemen enbouwen’, dat hij wilde richten tegen de ‘verwildering van desamenleving’. Het is ook mogelijk dat Beertema met dieverzetsbeweging doelt op het CDA, zijn gedoogpartner. Daar gafTerpstra met de prestigieuze, jaarlijkse Steenkamp-lezing een principiële analyse hoe het denkenvan de PVV fundamenteel in strijd is met het gedachtegoed enProgram van Uitgangspunten van de christendemocratie.

Nu lijkt het niet waarschijnlijk, dat de oud-PvdA minister,-burgemeester en -wethouder Ter Horst zich tot het CDA zal bekennenom het verzet van de elite tegen de PVV aan kracht te doen winnen.Binnen het HBO grinnikt men tegenover ScienceGuide dan ookwat over Beertema’s triomfalistische gebrek aan wellevendheid. “Hetis meer de stijl van het brievenbusplassen bij je buren, dan dievan een effectieve partij die opkomt voor de meer dan 400 duizendkinderen van Henk en Ingrid die in het HBO studeren”, aldus eenzegsman.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK