Rotterdamse fakkeldragers in het zonnetje

Nieuws | de redactie
20 januari 2011 | ‘Pioniers’ en ‘fakkeldragers’ zo werden de deelnemers van de Innovation Labs van de Hogeschool Rotterdam genoemd door CvB bestuurder Gerard van Drielen. De Innovation Labs, een serie multidisciplinaire programma’s komen voort uit het Sirius-programma. Begin 2010 is de eerste groep studenten gestart.

“Wat je hier ziet is waar wij voor willen staan” sprak vanDrielen tegenover een zaal van ongeveer 100 studenten, docenten engeïnteresseerden over de eerste resultaten van de verschillendeInnovation Labs. De bijeenkomst was georganiseerd om de Rotterdamsestudenten een positieve afsluiting van hun projecten te bieden.

In het Rotterdamse oude Lantaren ’t Venster theater aan deGouvernestraat werd op feestelijke wijze stilgestaan bij wat destudenten tot dusverre bereikt hadden. Er was voor ieder I-Lab tezien wat er zoal onderzocht werd en de studenten kregen onder denoemer ‘pieken met je passie’ verschillende workshops als laatste’inspiratieboost’ naar het einde van het project toe.

Excellentie stimuleren

Het Innovation Lab is een nieuw project van de HogeschoolRotterdam om excellente studenten extra uitdaging te bieden in eenmultidisciplinair programma onder leiding van een lector. De programma’s hebben een maatschappelijke component. Op ditmoment heeft de hogeschool 12 van zulke programma’s. Zo is er eenI-Lab met een focus op Rotterdams’ Olympische ambitie voor 2028 en een I-Lab Transformers waarin studenten meedenken overde herstructurering van de Rotterdamse Heijplaat.

Gerard van Drielen was zeer enthousiast over de waarde van deexcellentieprogramma’s. “In de Innovation Labs worden bruggengeslagen tussen opleidingen. De ambitie van de Hogeschool Rotterdamwordt door jullie belichaamd” sprak hij de aanwezige studententoe.

De I-Labs zijn een resultaat van de subsidie die dehogeschool  in het kader van het Sirius programma heeftgekregen. Ronald Plasterk zegde in september 2009 ruim 2.5 miljoentoe aan de Hogeschool Rotterdam om een nieuw onderwijsprogramma opte zetten voor excellente studenten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK