Rutte wil meer kwaliteit in HO

Nieuws | de redactie
13 januari 2011 | ''Jullie worden onvoldoende goed bediend''. Dat zegt premier Rutte over de kwaliteit die studenten in het HO geboden kriigen. En de 'Begeisterung' was ook weer helemaal terug in zijn eerste Youtube-vragensessie.

 

 

 

In ruim 9 minuten benut de MP de social media voor hetbeantwoorden van vragen. Die werden hem via Twitter voorgelegd envia Youtube van repliek gediend. U kunt Rutte hier zelf volgen: http://www.youtube.com/DeMinPres.

De kwaliteit van het HO noemt hij “niet voldoende. Het bevaltmij niet.” De signalen die hem daarbij niet aanstaan zijn puntendie hij als staatssecretaris op OCW al op de agende zette: “Hetkomt te weinig voor dat de beste hoogleraar college geeft aaneerstejaars. Er zijn te veel studenten die met 9 of 10 uur collegeklaar zijn aan het einde van de week.

De kwaliteit kan wel degelijk omhoog. dat vereist wel datstudenten zelf extra investeren in hun toekomst, zo stelt depremier. In dat verband pakt hij een punt uit het VVD-programnadrukkelijk op, dat in het regeerakkoord min of meer onder tafelis geraakt onder druk van CDA-onderhandelaar Verhagen. Rutte wildat het “laagdrempelig” kan worden voor de student om te lenen voorde studie. In die “deal” is het zaak aan de overheid voor goedhoger onderwijs te zorgen, dat de studenten “begeistert”.

Opmerkelijke opening 

Deze nadruk op het liberale program voor HO-financiering isopmerkelijk in het licht van de recente opening die VVD-KamerlidAnne-Wil Lucas gaf in het debat over de ‘langstudeerboete’. “Wijhebben in ons verkiezingsprogramma gekozen voor de invoering vaneen sociaal leenstelsel. In de onderhandelingen over hetregeerakkoord hebben we dit alleen voor de masterfase kunnenrealiseren, want het CDA wilde niet aan een verandering van hetstelsel van studiefinanciering. Het CDA had in zijnverkiezingsprogramma de verhoging van collegegelden opgenomen, ookom ‘langstudeerders’ veel meer te laten betalen.” 

Lucas onderstreepte: “Wij hadden liever het sociaal leenstelselgehad, maar in ons politieke systeem moet je compromissen sluiten.”Bij een kritisch advies van de Raad van State zou daarom de bal nogeens bij het CDA gelegd moeten worden, zo liet zij blijken.

Dat de premier op Youtube meteen over het hoger onderwijsbegint, doet bijna vermoeden dat de oud-bewindsman van OCW in de top10 van social media in het HO wil komen


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK