Salaris HO-top in vrieskist

Nieuws | de redactie
26 januari 2011 | “Bestuurders moeten zelf het goede voorbeeld geven.” De OCW-bewindslieden melden het HO scherper toe te gaan zien op de salarissen. Onderwijsbestuurders mogen maximaal 130% van een ministersalaris verdienen. “Herbenoemingen zullen hierbij op dezelfde wijze worden beoordeeld als nieuwe benoemingen.”
De huidigefinanciële en economische problematieke dwingt OCW ertoe streng toe te zien op de salarissen in het onderwijs. Hetterugvorderen van een overschrijding van de salarisnorm voortopfunctionarissen zal daarom vanaf nu de standaardprocedure zijn.Dit laten Zijlstra en Van Bijsterveldt in de briefweten.

De 130 procent norm is in hetonderwijs al enige tijd van kracht en staat inclusief bonussen,onkostenvergoedingen en pensioenbijdrage nu op € 223.666. Doordatde onderwijssectoren vaak niet eenduidig zijn in de vastgelegdecriteria, vallen topinkomens soms hoger uit dan afgesproken. De OCWbewindvoerders vinden dit onacceptabel. “Eenbezoldiging van onderwijsbestuurders, die meer bedraagt dan heteerder genoemde toekomstig wettelijk maximum, vinden wij te hoog.Een verdere stijging van de bezoldiging bóven dit bedrag, vindenwij onacceptabel.”

 

In de brief naar deonderwijsinstellingen en koepels doen Van Bijsterveldt en Zijlstraeen beroep op de verantwoordelijkheid van de bestuurders.”Wij zijn van mening dat een bestuurder, in zijnhoedanigheid van verantwoordelijke voor de organisatie, zelf hetgoede voorbeeld moet geven. De stijging van de beloning van debestuurder mag ons inziens dan ook niet uit de pas lopen met desalarisstijging van het personeel van desector.”

 

De volledige brief van Van Bijsterveldt enZijlstra leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK