Taal en integratie

Nieuws | de redactie
10 januari 2011 | Turks-Nederlandse jongeren met een grote woordenschat in het Turks beschikken tevens over de grootste Nederlandse woordenschat. En wie de meeste interesse tonen in de Turkse cultuur, zijn ook het meest betrokken bij de Nederlandse. Een al te nadrukkelijke focus op alleen Nederlands kan integratie in de weg staan, stelt promovenda Nadia Eversteijn.

De Turkse gemeenschap inNederland krijgt soms kritiek om haar sterke oriëntatie op de taalen cultuur van het land van herkomst. De Tilburgse promovenda NadiaEversteijn sprak met vijftig Turks-Nederlandse jongeren en toontaan dat beide talen een onmisbare rol spelen in hun dagelijksleven. Ze wisselen Turks en Nederlands voortdurend af, afhankelijkvan de gesprekspartner en omstandigheden(codeswitching).

Als dat nodig is, houden detieners de talen moeiteloos gescheiden. Maar onderelkaar, met leeftijdsgenoten, vervagen de grenzen tussen beidetalen soms volledig: ze vermengen woorden enbegrippen zodanig, dat er een soort onafhankelijke, derde taalontstaat.

Eversteijn toont aan datdegenen die het sterkst zijn in het Turks, ook het sterkst zijn inhet Nederlands. Jongeren die de meeste interesse tonen in de Turksecultuur, hebben ook de meeste belangstelling voor Nederlandsecultuur. Dit blijkt bijvoorbeeld uit hun lees- enmediagedrag. Ze stelt dat integratie niet een keuze is, maar eerdereen kwestie is van goede kennis van beide talenen culturen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK