Valorisatie natuurkunde beloond

Nieuws | de redactie
20 januari 2011 | Op het FOM congres voor natuurkundigen in Veldhoven reikte Halbe Zijlstra drie prijzen voor excellent onderzoek uit, voor nano-optica en extreem ultraviolet licht. “These prizes are awarded for outstanding scientific research that leads to practical applications.”

Op het congres,  georganiseerd door Stichting FundamenteelOnderzoek der Materie (FOM), vielen twee wetenschappers in deprijzen. Ewold Verhagen van de UU en Fred Bijkerk van hetFOM-instituut en de UT. Verhagen kreeg twee prijzen voor zijnonderzoek naar nano-optica, Bijkerk kreeg de Valorisatie prijs 2010voor zijn onderzoek naar extreem ultraviolet licht (EUV).

Beide wetenschappers bleken in staat wetenschappelijk onderzoekdirect om te zetten in industriële toepassingen. Een doel datonderschreven wordt in de Valorisatieagenda en ondersteund door hetkabinet. Zijlstra: “This cabinet therefore believes it is veryimportant for knowledge institutes, companies and the government tojoin forces. It is our aim to strengthen the interrelationshipbetween knowledge, science, applied research and innovationpolicy.”

Hoge kwaliteit

Het FOM congres toont aan dat er in Nederland op hoog niveaunatuurkundig onderzoek wordt gedaan, ziet Zijlstra. Dit onderzoekkan én moet worden ingezet ten bate van de Nederlandse samenleving.”Research and knowledge are the drivers of economic growth. Theycan increase the innovative strength of the business community sothat our country will soon emerge from the recession even strongerthan it was before.”

De prijzen die Stichting FOM jaarlijks uitreikt passen binnen deValorisatieagenda die in 2009 werd onderschreven door de overheiden het innovatieplatform. Onlangs trokken ELI en OCW samen 25miljoen uit voor kennisvalorisatie en ook in 2011 zal ergeïnvesteerd worden in maatschappelijk toepasbaar wetenschappelijkonderzoek.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK