Verkeerde zuinigheid

Nieuws | de redactie
25 januari 2011 | “Waar visie ontbreekt, verkommert het volk.“ Onder toeziend oog van bijna 1000 hoogleraren, was Cees Veerman op het 'togaprotest' afgelopen vrijdag kritisch over de bezuinigingsplannen in het licht van de ‘Veerman-ambities’. “Wetenschapsbeoefening gaat verder dan berekenbaar economisch rendement, wetenschapsbeoefening is een beschavingskenmerk.”

Volgens Veerman is het HO bereid stappen door te voeren omkwaliteitsverbetering en de diversiteit te verhogen. “Maar dan moeter wel steun en waardering zijn van de overheid. En niet omgekeerd:ongemotiveerde inbreuken op onderzoekstrajecten en ingrijpendefinanciële bestraffingen zoals bijvoorbeeld die van de studieduuroverschrijding.”

Wetenschap als beschavingskenmerk

De € 300 miljoen die staatssecretaris Zijlstra via delangstudeerboete  wil bezuinigen, kan op weinig sympathierekenen van de econoom Veerman die stelt dat de waarde van het HOniet alleen in geld is uit te drukken. “Wetenschapsbeoefening gaatverder dan berekenbaar economisch rendement, wetenschapsbeoefeningis een beschavingskenmerk.”

“Ons  land,  op  gas  na grondstofloos,  heeft  zijn  kapitaal voornamelijkin twee andere waarden: hersens en handelsgeest. Die beide moetenwe koesteren, versterken en de ruimte geven”, zo benadrukte Veermanhet belang van kwalitatief HO voor de Nederlandse kenniseconomie.”Als we terecht bezorgd  zijn dat de pensioenen van  volgende  generaties niet betaalbaar meer zijn, dan  is het verkeerde  zuinigheid  om de  bronnen  van  verdiencapaciteit  te veronachtzamen.  Onderwijs  en  onderzoek  zijnzulke elementaire bronnen.”

Bijna 1000 bezorgde hoogleraren gaven afgelopen vrijdag acte depresence. De langstudeerboete die ook onderwijsinstellingen treftis velen een doorn in het oog en gevreesd wordt dat er groteontslagen zullen vallen. Veerman gaf aan deze zorg te delen enbenadrukte nogmaals het belangrijkste aspect van ‘zijn’ rapport.”Als we voor de toekomst van de komende generaties willenzorgdragen, dan moeten we investeren in onderwijs en onderzoek  en  niet  bezuinigen.  Dit is  de  enige  remedie  om überhaupt  een  toekomst  te  hebben in  een globaliserende, concurrerende wereld.”

Ruimte in Rapport Veerman

In de uitvoering van het rapport Veerman lijkt ruimte te liggen voor besparingen in het HOdie het invoeren van de langstudeerboete overbodig kunnen maken.Toch wil Veerman niet denken aan een mogelijke besparingsslag inhet HO. Terwijl niet veel later op het Malieveld CDA-partijgenooten HO-woordvoerder Sander de Rouwe verkondigde niet weg te lopenvoor vervelend nieuws, maar wel ronduit achter delangstudeermaatregel te staan, riep Veerman op de ambities vanNederland om tot de Top-5 van kennisnaties te behoren niet doorbezuinigingen te laten dwarsbomen.” Geef ons daarvoor de ruimte ensnijdt het élan niet af dat ontloken is.”

Cees Veerman was niet de enige die sprak op de BijzondereAcademische Zitting. Onder meer VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda enHBO-Raad voorzitter Guusje ter Horst spraken de hoogleraren ooktoe. Alle toespraken zijn hier terug te lezen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK