Vlaams hoger onderwijs fuseert

Nieuws | de redactie
3 januari 2011 | De VSNU en HBO-raad van Vlaanderen trekken de consequentie van het Europees hoger onderwijs na de beslissende conferentie in Leuven: zij gaan fuseren.

 

 


De nieuwe Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) wordtom te beginnen verantwoordelijk voor de gezamenlijke externekwaliteitszorg, internationale samenwerking enontwikkelingssamenwerking. Dit voorjaar wordt een oprichtingsALV gehouden door de VLOHRA en de VLIR en in 2012/13 moet eenvolledige versmelting van de hbo- en wo-koepels een feit zijn. Nietiedereen in het HO bij de zuiderburen is meteen content. Destudenten vrezen bijvoorbeeld, dat zij buiten de deur zullenblijven. 

Studenten willen mee mogen doen

Julie De Fraeye, de oud-voorzitster van de Vlaamse Vereniging vanStudenten (VVS) zegt in het Leuvense studentenblad Veto: “Als deaanwezigheid van studenten in de geledingen van de VLUHR niet wordtgeformaliseerd, lijkt het ons niet ondenkbaar dat ze ons zullen’vergeten’. Omdat we ons als student een integraal onderdeel vanhet hoger onderwijs voelen, vinden we het normaal dat we ooktoegang kunnen krijgen tot de raden waar er over dat hogeronderwijs wordt beslist.”

De Gentse rector Paul Van Cauwenberghe valt haar -alsvice-voorzitter van de universitaire VLIR- bij in deze wens: “Bijons op de universiteit hebben de studenten ook overal eenvertegenwoordiger. Ik zie niet in waarom dat op de VLUHR anders zoumoeten zijn. Ik ga alvast met genoegen samenzitten met destudenten.” Wat let ISO en LSVb dan nog om de fusie van VSNU enHBO-raad samen ter hand te nemen, als ‘goed voornemen voor hetnieuwe jaar’?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK