Voordelen en risico bij submission fees

Nieuws | de redactie
18 januari 2011 | Wat is een goed business model voor Open Access tijdschriften? Recent onderzoek van SURF en het internationale Knowledge Exchange concludeert dat het ‘Submission fees-model’ een interessante mogelijkheid biedt voor uitgevers en onderzoekers. “Author acceptance of submission fees is critical to its success.”

Het model van submission fees is onderzocht in het rapport’Submission Fees – a tool in the transition to open access?’ datSURF heeft laten uitvoeren met drie buitenlandse partners in hetsamenwerkingsverband Knowledge Exchange. Om Open Access testimuleren verkennen zij alternatieve verdienmodellen voor hetuitgeven van wetenschappelijke publicaties. Met het gebruiken vansubmission fees worden auteurs kosten in rekening gebracht op hetmoment dat hij of zij een artikel indient bij een wetenschappelijktijdschrift.

Vooral tijdschriften die veel bijdragen moeten afwijzen zoudenprofijt kunnen hebben in het combineren van ‘submission fees’ metkosten voor het verwerken van het artikel als het wordtgeaccepteerd (article processing charges). In bepaalde disciplines,met name economie en in sommige terreinen van biomedischewetenschappen, zijn submission fees al in gebruik.

Volgens Mark Ware, auteur van het rapport, bestaat er in deregel belangstelling voor het submission fee-model, maar worden derisico’s door de uitgevers nog steeds groter geacht dan deverwachte voordelen. Ware: ‘The main objection raised by publisherswas the disadvantage (loss of authors) that would be suffered by ajournal charging submission fees when its competitors did not.’

Meer duidelijkheid nodig

Om de overstap naar dit model aantrekkelijker te maken voorzowel auteurs als uitgevers raadt het rapport aan datonderzoeksfinanciers, instellingen en publicatiefondsen duidelijkmoeten maken dat submission fees kunnen worden opgegeven als eenkostenpost. Op dit moment is dit niet altijd duidelijk op te makenuit hun beleid.

Niet alleen de uitgevers moeten worden overgehaald teparticiperen, ook wetenschappers moeten doordrongen worden van hetbelang van Open Access. Ware: “Author acceptance of submission feesis critical to its success. It is an observable fact that authorswill accept them in some circumstances. Sceptics argue, however,that these are special cases that tell us nothing about otherareas: in economics this is an historical accident and happens tofit with the economic world-view, whereas the life science journalsare primarily leading, highly prestigious titles that are in aposition in effect to dictate to their authors. Author acceptancewould require further study though.”

Eerder maakte Jos Engelen (NWO) al bekend dat hij congressen ensymposia voor wetenschappers wil subsidiëren als er een workshopover Open Access in het programma wordt opgenomen. Meer hieroverleest u hier.

Een samenvatting van de studie vindt u hier.

Knowledge Exchange (KE) is een samenwerkingsverband vantoonaangevende nationale organisaties uit Europa. Het initiatiefontwikkelt samenhangend beleid voor het Europese onderzoek en hogeronderwijs ten aanzien van ICT-diensten, complexeICT-infrastructuren en informatiestromen. De partners van KnowledgeExchange zijn: SURFfoundation (Nederland), DeutscheForschungsgemeinschaft (Duitsland), JISC (Verenigd Koninkrijk)en  DEFF (Denmark). Voor meer informatie, zie de website:www.knowledge-exchange.info


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK