Avans loos alarm

Nieuws | de redactie
1 februari 2011 | Bij Avans heeft men op verzoek van de onderwijsinspectie signalen over gerommel bij diplomaverstrekking gecheckt. Het is loos alarm. “Eerlijk gezegd moet ik lachen om een aantal van de opmerkingen op GeenStijl”, zegt collegelid Frans van Kalmthout. Soms blijken zij te handelen “over opleidingen die onmogelijk bij Avans kunnen zijn.”

Uit het interne onderzoek blijkt bij Avans geen sprake is vanbijzondere trajecten of afspraken met langstudeerders met minderhoge eisen. “Uiteindelijk zijn het individuele docenten die eeneigen afweging maken over een individuele student. Die afwegingmoeten ze goed kunnen verantwoorden bij de examencommissie,”onderstreept Van Kalmthout in hogeschool-blad Punt.

Daarover is het college zeer te spreken. “Ik lees alle uitsprakenvan het College van Beroep en dan ben ik altijd onder de indrukover het werk van de examencommissies. Alle besluiten worden goedonderbouwd en vastgelegd. Dat is belangrijk want we leven in eengejuridiceerde samenleving. Studenten stappen sneller naar hetCollege van Beroep om hun gelijk te halen.”

Van Kalmthout noemt in dit verband de casus van Inholland deuitzondering op de regel in het HBO. “Het is belangrijk om examencommissie en management van elkaar te scheiden. Wij hebbendat een aantal jaren geleden duidelijk gedaan. Een aantalhogescholen, waaronder Inholland, niet.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK