Berlijnse topmedicus opvolger Ritzen

Nieuws | de redactie
10 februari 2011 | Prof. Dr. Martin Paul is de nieuwe CvB-voorzitter van de Universiteit Maastricht. De bestuurder van de grote Charité in Berlijn noemt zijn benoeming een krachtig signaal: “Once again UM has proven its international character by nominating the first foreigner as president of a Dutch university.”

Met de keuze voor Martin Paul, heeft de Universiteit Maastrichtgekozen voor een internationale naam. Paul was voor zijn decanaatin Maastricht al werkzaam bij het gerenommeerde CharitéUniversitätsmedizin in Berlijn. De keuze voor een buitenlandseCvB-voorzitter lijkt niet uit de lucht te komenvallen. ScienceGuide scheste een dergelijk scenario in oktober vorig jaar al eens.

Martin Paul krijgt in zijn nieuwe taak te maken met de erfenisvan Jo Ritzen die, in zijn acht jaar, de Universiteit vanMaastricht een sterk internationaal profiel heeft gegeven. Ritzenvoorvoelde zelf dat de tijd rijp was voor een nieuwe voorzitter, zobleek in zijn afscheidsinterview metScienceGuide.

“Ik koos er daarom zelf voor om nu te vertrekken. Als je zelfhet gevoel hebt ‘ik ben toe aan een UM 3.0′, dan moet je het nietwillen dat jij degene bent die dat ook weer gaat aanzetten entrekken. Men schrok een beetje van mijn nieuwe boek over’empowering universities’.  Dat begreep ik achteraf beter. Hetgevoel ging post vatten ‘moeten we daar nu ook weer aan gaangeloven?’ Ik was alweer bezig met de vraag ‘waar staan we alsuniversiteit over 5 jaar?'”

Martin Paul heeft zich in zijn drie jaar als decaan ingezet voorde op- en uitbouw van Maastricht UMC+ en de biomedischekennisvalorisatie, met als belangrijkste voorbeelden de HealthCampus in Maastricht-Randwyck en de Chemelot Campus inSittard-Geleen. Recentelijk maakte Gouverneur Frissen bekend dat deprovincie een half miljard zou investeren in deze projecten, als ‘flagshipprojects’ van de kenniseconomie van zijn regio. Ook realiseert deUM in dat verband de aanschaf van zeer hoogwaardige, nieuweapparatuur op het terrein van het hersenonderzoek.

RvT-voorzitter Ad Veenhof toont zich zeer verheugd met debenoeming van Paul die breed wordt gedragen binnen de organisatievan de universiteit. “Martin Paul is een geweldig bestuurder meteen groot strategisch en vakinhoudelijk vermogen. Hij toontintensieve betrokkenheid met medewerkers en studenten en heeftruime ervaring met samenwerkingsverbanden in binnen enbuitenland”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK