Decaan of Wellink opvolgen?

Nieuws | de redactie
10 februari 2011 | Arnoud Boot, de prominente UvA-econoom, legt zijn hoofd op het hakblok. Hij is zo ontevreden over de leiding van zijn faculteit, dat hij bereid is het decanaat over te nemen. Tegelijk gaat zijn naam rond in het Haagse als opvolger van DNB-chef Nout Wellink.

 

“Laten we nu alsjeblieft  een paar mensen met inhoudelijkekennis van zaken over de positionering van een economischefaculteit in het nationale en internationale wetenschapsveld aanhet roer zetten,” verzucht hij in Folia. “Het College van Bestuur moet zijn angstover boord zetten om dergelijke mensen te benoemen endaadwerkelijke macht te geven. Ik ben bereid dit nieuwe managementvorm te geven en zo lang als het nodig is het decanaat op me tenemen.” Ook andere collega’s van Boot geven aan de gedurigetroebelen in hun FEB-faculteit beu te zijn.

Zo moest een nieuw benoemde decaan al snel opstappen, omdat de spanning met het CvB tesnijden bleek. Decaan Wansbeek en het CvB zouden in goed overlegbesloten hebben, dat deze per onmiddellijke ingang zijnwerkzaamheden zou neerleggen, vanwege een ‘verschil van inzichtover het te voeren beleid,’ aldus Folia. Zo stelde de decaan de’kosten en baten’ van de samenwerking met de HvA ter discussie, eensamenwerking waardoor de collegeleden naar zijn inschattingonvoldoende tijd overhielden voor het bestuur van de universiteit.Die kritiek, in een periode van zware financiële problemen van zijnfaculteit, werd door het College van Bestuur nietgeapprecieerd.

Die financiële pijn is bepaald niet minder geworden. De UvAmoest ook nog vrezen meer dan vele andere HO-instellingen opte draaien voor de langstudeerboete. Boot en zijn geestverwantenbinnen FEB willen nu schoon schip zien te maken. Misschien datdaarom minister Jan Kees de Jager gisteren voor een debat wasuitgenodigd in de hal, met de studenten?

Aangezien Boot als een van de mogelijke opvolgers van bankchefNout Wellink wordt genoemd is niet alleen dit bezoek van De Jagerpikant. Binnenkort treedt de DNB-voorman zelf op bij deFEB-studenten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK