Denk groot

Nieuws | de redactie
15 februari 2011 | David Gernaat is een masterstudent aan de UU en crowdfunding-ondernemer. De komende maanden is hij ondergedompeld in het Kauffman Global Scholarship en vertelt hij op ScienceGuide over zijn belevenissen, ontmoetingen en ideeën tijdens zijn trektocht door de USA.‘Amerika is een land van extremen. Ik merkte het al op de eerstedag van het Kauffman programma. Het Kauffman gebouw in Kansas Cityis een hypermoderne en supercreatieve omgeving, doordrongenvan succes, kwaliteit en rijkdom. De architectonische V-vormigestructuur is omgeven door rivieren en vijvers die rijkelijk wordenbewoond door allerlei gevogelte, ruimtes zijn overspoeld metdaglicht door glazen muren en al het meubilair is verplaatsbaar omde communicatie en creativiteit optimaal te stimuleren.

Nogal een contrast met de wijk aan de overkant van dezelfdestraat. Die wordt door Cory, onze security officer die rondlooptmet een kogelvrijvest, ’the no-man’s land’ genoemd. Een wijkwaar regelmatig overvallen, inbraken en moorden plaatsvinden. Eenvoorbeeld van het sterke contrast in de USA.

Zaterdagavond kwamen we met de schrik vrij, omdat er een stevigeschietpartij plaats vond in de bioscoop waar we eigenlijk naartoewilden. Godzijdank draaide de documentaire over de financiëlecrisis – “Inside Job” – niet in de bioscoop om de hoek en moestenwe met een taxi naar een andere. Het best bestede taxigeld tot nutoe.

Ook op het gebied van ondernemerschap is de VS een land vanextremen. Ondernemers denken hier veel groter dan wij Nederlandersons kunnen voorstellen. Over investeringen van een miljoen wordthier gesproken alsof het wisselgeld is, succesvol ben je pas bijbedragen van 10 miljoen en hoger. Niet heel verwonderlijk wanneerje bedenkt dat je een markt van 300 miljoen mensen voor je hebtliggen, dat geeft mensen een andere mindset. Volgens mij is dit debelangrijkste reden waarom Amerikaanse bedrijven groteinternationale spelers worden. Voor Nederlandse ondernemers die deambitie hebben om met de grote jongens mee te spelen is het dus eenabsolute noodzaak om zo snel mogelijk aan internationaleuitbreiding te denken!

Deze verruiming en 1001 andere dingen proberen wij tijdens hetKauffman Global Scholarship programma te leren. Wij zijn een groepvan negen Nederlandse, vijf Singaporese en drie Indonesischestudenten. Allemaal hoog opgeleid, internationaal georiënteerd, metinteresse in ondernemerschap en in de meeste gevallen al actief inhun eigen bedrijf. Die zijn zeer gevarieerd, van agrarischeproducten tot high-tech 3D computersystemen. De komende wekenkrijgen we les in vrijwel alle aspecten van het ondernemerschap. Zohebben we afgelopen week het genoegen gehad om kennis te maken metbijvoorbeeld Noam Wasserman, professor bij Harvard Bussiness Schoolen Ted Zoller, MBA teacher bij de University of NorthCarolina.’

Ik ben David Gernaat, oprichter van CrowdAboutNow, hetcrowdfundingplatform voor ondernemers en investeerders, en masterstudent aan de Universiteit Utrecht. Ik ben erg geinteresseerd inde nieuwste internetontwikkelingen zoals crowdfunding, socialnetworking en open source. En de komende weken meer over dezeonderwerpen, ondernemerschap en mijn verdere ervaringen in deVS.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK