Duurzaamheid op de agenda

Nieuws | de redactie
22 februari 2011 | Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp in het hoger onderwijs. De Hogeschool Rotterdam maakt zich in het kader van het Rotterdam Climate Initiative al langer hard voor dit streven. En met succes: men zit 50% onder de CO2-uitstoot van vergelijkbare organisaties. Hoe scoren andere hogescholen en universiteiten?

In het onderzoek naar de ecologische footprint van de HogeschoolRotterdam komt naar voren dat de CO2-uitstoot 50% onder hetgemiddelde van andere onderzochte organisaties ligt. “Hierbij moetje denken aan grote instellingen waar veel mensen werken zoals deANWB, Essent, KPMG en Scania” laat Toon de Jong, projectleiderduurzaamheid van de Hogeschool Rotterdam weten. 

In het onderzoek zijn factoren als afval, papier, stookkostenmaar ook de mobiliteit van docenten en studenten meegenomen.Opvallend genoeg is dit laatste punt verantwoordelijk voor degrootste hoeveelheid CO2-uitstoot. 85% van alle uitstoot wordthierdoor veroorzaak. Reden voor de hogeschool hier extra aandachtaan te besteden, aldus Toon de Jong. “We proberen te stimuleren datzij zo veel mogelijk van het openbaar vervoer gebruikmaken. Zo zijnonze gebouwen zeer goed bereikbaar met onder meer demetro.” 

Wie is de volgende?

Duurzaamheid is voor veel hogescholen en universiteiten eenissue. De HAN maakt al geruime tijd werk van duurzaamheid en opverscheidene hogescholen is duurzaamheid in het onderwijs verwevendoor middel van lectoraten. Toch is Rotterdam voorlopig de enigedie de organisatie door CFP heeft laten doorlichten. Bert vanRenselaar van het uitvoerende bedrijf Corporate Facility Partners(CFP) laat weten: “Op dit moment is de Hogeschool Rotterdam deenige onderwijsinstelling die een benchmark heeft laten uitvoeren,maar we proberen samen met Toon de Jong de aansluiting met andereinstellingen te vinden.” 

De vraag naar de door CFP ontwikkelde CO2-benchmark neemt toe,ziet Van Renselaar. Duurzaamheid wordt met name in hetbedrijfsleven meer en meer als strategisch issue gezien, zo blijktuit onderzoek van Berenschot. “En de CO2-benchmark is een relatiefgoedkope manier om die duurzaamheid te meten”, aldus VanRenselaar.  

De duurzaamheidsagenda van de Hogeschool Rotterdam valt samenmet de ambities die de gemeente Rotterdam heeft gesteld met hetRotterdam Climate Initiative. Van 1990 tot 2025 moet de hoeveelheidCO2-uitstoot gehalveerd worden. “Rotterdam is natuurlijk eenvervuilde stad, dus het is logisch om hierin scherp op verbeteringin te zetten”, erkent ook De Jong. 

De CO2-benchmark markeert een beginpunt van het gericht werkenaan een duurzame hoger onderwijsinstelling. “Het is een 0-meting”die nu ieder jaar zal worden gehouden. Op basis daarvan zal deHogeschool Rotterdam gericht kunnen zoeken naar verbeterpuntenbinnen de organisatie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK