e-Humanities cultiveren

Nieuws | de redactie
8 februari 2011 | Hoe gebruiken alfa- en gammawetenschappers ICT met betrekking tot hun onderzoek en resultaten? Onder de noemer ‘e-Humanities’. De KNAW gaat de komende vijf jaar kennis in kaart brengen van de mogelijkheden van informatietechnologie en onderzoek op dat terrein.

 

 

Binnen ‘e-Humanities’ ontwikkelen diverse onderzoekers enKNAW-instituten innovatieve theorieën en hulpmiddelen voor de alfa-en gammawetenschappen. Het programma loopt tot 2015.Dewerkzaamheden worden geconcentreerd rond twee thema’s:computational humanities en cultures of e-humanities.

Onder computational humanities wordt verstaan het ontwikkelenvan instrumenten, methoden en benaderingen voor het verzamelen,opslaan, verwerken, documenteren en weergeven van gegevens. Bijcultures of e-humanities gaat het om onderzoek naar het effect vaninnovatie op de manier waarop alfa- en gammawetenschappersonderzoek doen.

Het e-Humanities-programma wordt geleid door  professorSally Wyatt (Universiteit Maastricht en KNAW). Dr. AndreaScharnhorst is de wetenschappelijk coördinator van ComputationalHumanities. De groep bestaat verder uit dr. Anne Beaulieu (KNAW),professor Jan Kok (Radboud Universiteit Nijmegen/IISG-KNAW) en dr.Charles van den Heuvel (Huygens Instituut-KNAW). Jeannette Haagsmais verantwoordelijk voor de coördinatie. De website van hetprogramma vindt u hier.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK