Educatieve Minor hoog gewaardeerd

Nieuws | de redactie
8 februari 2011 | “Het werd hoog tijd dat veel meer studenten voor het leraarschap kiezen”, zegt VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda. De Educatieve Minor die nu een jaar wordt aangeboden op universiteiten, wordt goed gewaardeerd door zowel scholen als studenten. Rapportcijfer; 7,1. Dat blijkt uit het evaluatierapport van het startjaar.

De Educatieve Minor die in het startjaar door 300 studenten isgevolgd, werd door 85% van de studenten met succes afgerond. Destudenten zijn positief over de Minor die gemiddeld door destudenten met een rapportcijfer van 7,1 wordt beoordeeld. Met namehet praktijkdeel van het programma wordt hoog gewaardeerd. Deaansluiting met het cursorisch deel vanuit de universiteit biedtruimte voor verbetering. 

Ook de scholen die deel hebben genomen aan de Educatieve Minoren in die rol stagiairs hebben begeleid, zijn positief. 72% van debegeleiders geeft aan dat de stagiairs over voldoendevakinhoudelijke kennis beschikken. Op didactisch en pedagogischgebied valt nog wel winst te boeken, vinden zowel leraren als destudenten zelf. 

Het aantal inschrijvingen steeg bij de start van dit academischjaar bovendien al met 65%. “Meer bachelorstudenten ontdekken doordeze educatieve minor in een vroeg stadium wat een geweldig vak hetleraarschap is. Vorig jaar waren er rond de 200 inschrijvingen. Nustaat de teller al op 330! Ik heb er alle vertrouwen in dat dezestijgende lijn zich komende jaren zal voortzetten,” zei Marja vanBijsterveldt bij die gelegenheid .

Noorda is positief over de resultaten die uit hetevaluatierapport na een jaar blijken. “Deze bemoedigende uitkomstenbieden goede aanknopingspunten voor scholen en universiteiten omdeze nieuwe leerroute nog aantrekkelijker te maken.” Met deEducatieve Minor  willen de universiteiten, VO-scholen en OCWmeer academici voor de klas krijgen. Men tracht via de specialeminoren bachelor-studenten in een vroeg stadium te interesserenvoor een baan in het onderwijs.

Het evaluatierapport, Een nieuwe route naar hetleraarschap, uitgevoerd door onderzoeksbureau ITS en IOWO,leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK