Empathie, testosteron, autisme

Nieuws | de redactie
15 februari 2011 | Vrouwen die testosteron krijgen toegediend blijken minder goed in staat om zich in een ander in te leven. Ook is er mogelijk een relatie tussen het onststaan van autisme en de blootstelling aan testosteron in de baarmoeder.

Vrouwen wordt over het algemeen meer empathisch vermogentoegedicht en  beschikken over veel minder testosteron danmannen. Om het effect van testosteron op het inlevingsvermogen teonderzoeken, maakten Jack van Honk en zijn medeonderzoekers dan ookgebruik van vrouwelijke proefpersonen.

De onderzoekers lieten deze vrouwen voor en na toediening vantestosteron foto’s zien waarop mensen met verschillendegezichtsuitdrukkingen waren afgebeeld. Experimenteel psycholoogJack van Honk van de UU publiceert hierover inde Proceedings of the National Academy of Sciences(PNAS).

Empatisch vermogen achteruit

Na toediening van het testosteron bleken de vrouwen meer moeitete hebben met het interpreteren van de gezichtsuitdrukkingen.Volgens Van Honk betekent dit dat testosteron, het belangrijkstemannelijke geslachtshormoon, direct van invloed is op de mate vansociale intelligentie. Van Honk: “Bij extra testosteron gaat hetempatisch vermogen van de vrouw dus achteruit. Deze uitkomst is vangroot belang om de psychobiologie van de menselijke socialeintelligentie te begrijpen.” 

Uit het onderzoek van de Utrechtse psycholoog blijkt tevens devaliditeit van de 2D:4D-ratio. Deze ratio is de verhouding tussende wijsvinger (2D) en de ringvinger (4D) van de rechterhand. Hoekorter de wijsvinger ten opzichte van de ringvinger, hoe groter deblootstelling aan testosteron in de baarmoeder, zo luidt de theoriedie in het onderzoek van Van Honk wordt bevestigd.

Autisme

Omdat autisme mede gerelateerd is aan empatisch vermogen, steltVan Honk ten slotte dat er mogelijkerwijs een relatie is tussenautisme en testosteron in de baarmoeder. Nader onderzoek moet dituitwijzen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK