Half miljard snijden in HO?

Nieuws | de redactie
16 februari 2011 | Het kabinet kan best nog een half miljard extra snijden in het HO. Dat vindt de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding en meldt daarbij “dat de overheid het onderwijs aan werkenden moet overlaten aan niet-bekostigde instellingen.” In die raad doen verschillende HBO- en WO-instellingen mee: Avansplus, Inhollandacademy, VU en UM.

Het samenwerkingsverband van particuliere, niet-bekostigdeopleidingsinstituten zegt dat men “het met het kabinet eens [is]dat de door de overheid bekostigde instellingen een duidelijkerprofiel moeten kiezen en er voor moeten zorgen dat jongeren goedworden opgeleid en de school of universiteit met eenstartkwalificatie verlaten. Daarin moeten zij excelleren en daarmeemoeten zij zich profileren. Onderdeel daarvan moet zijn om de grotevoortijdige uitval van leerlingen te voorkomen.”

De bekostigde hogescholen en universiteiten zouden volgens deNRTO zich daarom veel minder of niet moeten focussen opontwikkelingen als levenlangleren en nieuwe vormen van HO-aanboddat daar op in speelt, ook in het verband van de employability.”Private instellingen zijn uitstekend in staat maatwerkopleidingente bieden aan werkenden, ook als dit gaat om Bachelor en Masteropleidingen. Daarbij spelen zij in op de leer- en opleidingswensenvan volwassenen en leveren zij een belangrijke bijdrage aan LevenLang Leren en de wens van de vakorganisaties enwerkgeversorganisaties tot het bevorderen van de zogenaamde’employability van werknemers.”

Zouden OCW en SZW daar iets in zien, dan zien de privateopleiders “voor de overheid mogelijkheden om te besparen op(post-initieel) hoger onderwijs. Zo zou de overheid er voor kunnenkiezen om deeltijd hoger onderwijs niet langer te bekostigen. Alshiertoe besloten wordt, dan levert dit een structurele besparing opvoor de belastingbetaler van € 0,5 miljard per jaar.” De Raadbepleit dat het deeltijd-HO aan zijn leden, de niet-bekostigden,overgelaten wordt. Men wil daar met het kabinet ook wel eenconvenant over sluiten.

Het is interessant te zien, dat onder de leden van de NRTO nietalleen zelfstandige, particuliere aanbieders van HO-opleidingenzijn, maar ook de commerciële tak van hogescholen als Inholland,Saxion en Avans en het taalcentrum van de VU en de UM. Weten diedaar van? Zouden hun moederbedrijven zo’n bezuiniging ook zobepleiten? 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK