HBO deelt tik uit

Nieuws | de redactie
16 februari 2011 | “Geen goed plan.” De woordvoerder van de HBO-raad reageert kil-luchtig op het half miljard, dat de NRTO denkt te kunnen bezuinigen op het deeltijd-HO. “In plaats dat zij dit te kleine taartje van LevenLangLeren nog weer herverdelen, kunnen we beter een grotere taart bakken.”

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding meldt, “dat de overheid het onderwijs aanwerkenden moet overlaten aan niet-bekostigde instellingen.” Dat zou€500 miljoen besparen. Die gedachte en de rekensom daarachter wordtnog korter gerecenseerd. “Lariekoek. Zo’n bezuiniging zit erhelemaal niet in, want deze niet-bekostigde instellingen gaan dieopleidingen ook niet voor niets aanbieden. Dus laten we hethierover verder maar niet hebben, dat leidt nergens toe.”

De discussie moet volgens de HBO-raad over “het echte probleem”gaan: waarom scoort Nederland zo laag als het gaat om de deelnameaan LLL en aan deeltijd-HO en andere (vervolg)opleidingen doorwerkenden en niet-werkenden? “Als je de cijfers internationaalziet, bij hoogontwikkelde landen als de leden van de OESO, danbungelen we wel lelijk onderaan. Dat moet echt beter.”

Daar iets aan te doen achten de hogescholen wel zo zinvol en dieambitie moeten alle ‘aanbieders’ delen en samen waar zien te maken.”Laten we maar eens zien dat wij als land op het niveau van onzebuurlanden weten te komen, of nog beter, de ambitie durven tekiezen om hier op het niveau van de Scandinavische landen tekomen.” Om dit waar te maken “moeten we allemaal ons erg inspannen,dat is wel duidelijk. Daar moeten ook de niet-bekostigden aan meedoen, graag zelfs. In plaats dat zij dit te kleine taartje vanLevenLangLeren nog weer herverdelen, kunnen we beter eengrotere taart bakken.”

Dat het in ons land maar niet wil slagen, ligt aan devraagzijde, niet aan de aanbodkant, meent de HBO-raad. Dat mensenzich blijven ontwikkelen en dat er voor hen een loopbaanperspectiefis, dat is nog geen vanzelfsprekend onderdeel van hetarbeidsmarktbeleid en van de financiering van de doorontwikkelingvan werknemers.

Dat er hogescholen zijn die actief zijn in de NRTO heeft ook deHBO-raad genoteerd. “Zij hebben vaak een eigen contractpoot, datmag.” Die Raad “ziet blijkbaar in de huidige situatie een anderbelang dan wij. Ach, dat moet kunnen. Hun betoog blijft geen goedplan.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK