Inzicht bieden in autisme

Nieuws | de redactie
22 februari 2011 | Een zogeheten ‘belevingsbox’ die jonge autisten op creatieve wijze leert omgaan met communicatie. In samenwerking met studenten van het HAN FabLab gaan autistische jongeren van het Dr. Leo Kannerhuis een aantal daarvan ontwikkelen. “Ik had er echt geen idee van dat mijn kind dit de hele dag doormaakt.”

De door studenten en autistische jongerenontwikkelde ‘belevingsbox’ is een kleine reizendetentoonstelling gevuld met door autisten zelfgemaakte onderwerpenen heeft als doel inzicht te geven aan niet-autisten over hoe eenautist zijn wereld ziet. Op deze manier moet hetmaatschappelijk bewustzijn over de beperkingen en mogelijkheden vanautisme worden vergroot.

De autistische jongeren bepalen zelf welke aspecten van hetautisme zij willen belichten in de ‘belevingsbox’ en hoe dezegepresenteerd moet worden. Zo wordt het gefragmenteerd waarnemenwaar autisten mee te kampen hebben vormgegeven in een bril metfacetglazen die de belevingswereld van autisten moetvisualiseren.

De jongeren met autisme spelen een belangrijke rol in hetcreëren van de verschillende facetten van de ‘belevingsbox’. Zeschrijven, in samenwerking met een begeleider of student, debijbehorende informatie over ieder autisme-aspect en bepalen zelfwelke aspecten van hun handicap ze willen belichten. Desamenwerking in dit project tussen de jongeren in hun centrale rolen de begeleidende/coachende HAN-studenten, draagt bij aankennisontwikkeling over autisme bij de studenten.

Eerder ontwikkelde het Dr. Leo Kannerhuis al een vergelijkbaarproject; een tentoonstelling waar niet-autisten als het ware in hethoofd konden kruipen van een autist (Het Hoofdkwartier). Bezoekerswaren onder de indruk. “Ik had er echt geen idee dat mijn kind ditde hele dag door meemaakt”. Het Hoofdkwartier is een rondreizendetentoonstelling, maar is vrij groot en niet overal te plaatsen. Hetontwikkelen van de ‘belevingsbox’, moet er voor zorgen dat autismeonder een breed publiek onder de aandacht wordt gebracht.

Het HAN FabLab is een hightech werk- en ontmoetingsplaats voorstudenten, lectoren, docenten en collega-ondernemers en biedt voorhet ontwikkelen van de belevingsboxen ook de ruimte aan 6leerlingen van het Dr. Leo Kannerhuis. Er zullen door hen in dekomende 6 maanden zo’n twee á drie belevingsboxen gecreëerd moetenworden. 

De HAN werkt al langer samen het Dr. Leo Kannerhuis. Het lectoraat ‘levensloopbegeleiding bij autisme”,sinds 2009 geleid door Jan-Pieter Theunisse, werkt ook samen methet Dr. Leo Kannerhuis aan het ontwikkelingen van een leerafdelinglevensloopbegeleiding.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK