Langstuderen vaak weloverwogen

Nieuws | de redactie
16 februari 2011 | Studenten kennen vertraging in hun studie, maar veelal heel bewust. Het feestbeesterige ‘langslapen als langstuderen’ -in de woorden van Jo Ritzen- speelt minder dan gedacht. “Een meerderheid van de vertraagde studenten geeft aan dat zij het niet erg vinden dat zij studievertraging opgelopen hebben. Bijna een kwart had de vertraging ook niet willen voorkomen,” blijkt uit Utrechts onderzoek.

Zo’n 80% van de studenten loopt studievertraging op. Centraal inhet onderzoek van OER stond de vraag waaróm dat eigenlijk is. Debelangrijkste en (volgens de ondervraagden zelf) meest geldigemotieven voor vertraging blijken studie-gerelateerd te zijn: hetvolgen van extra vakken, studeren in het buitenland, een tweedestudie en een (extra) stage.

Genieten van het studentenleven wordt door de studenten zelf alsminst geldige reden voor vertraging gezien. De luie, feestendestudent bestaat bijna niet meer. Een meerderheid van de vertraagdestudenten vindt het ‘niet erg’ dat zij langer studeren: zij ervarenhet als iets nuttigs.

De studenten erkennen overigens ook, dat het ‘niet halen vanvakken’ vaak het gevolg is van onvoldoende voorbereiding. Eenslechte voorbereiding op tentamens wordt vooral genoemd doorstudenten van de faculteiten Bètawetenschappen en Geowetenschappen.Op beide faculteiten zegt 50% van de vertraagde studenten hierdoorvertraging op te lopen. Niet heel verwonderlijk, aldusOER, volgen deze studenten minder vaak een tweede studie ofextra vakken (10,9% tegenover 21,4% in de totale groep vertraagdestudenten) en levert het “genieten van het studentenleven? bij henvaker vertraging op (27,2% tegenover 15,8% in de groep vertraagdestudenten).

Zo?n 30% van de vertraagde studenten schrijft hun vertraging toeaan het maken van een verkeerde studiekeuze. Ook dit zijn vakermannen dan vrouwen (58% is man). Studenten die dit opgeven alsreden, hebben minder vaak ook andere redenen voor hun vertraging.Een verband tussen het maken van een verkeerde studiekeuze ofandere motieven is alleen te vinden met het niet goed voorbereidzijn op vakken.  De studenten die met enige vertraging welextra studeren noemen hun bijbaan iets vaker dan anderen als redenvoor studievertraging. Een slechte voorbereiding of dat vakken temoeilijk waren zijn motieven die minder voor komen bij deze groepstudenten.

Gaan deze studenten sneller studeren vanwege de aanstaandeboete? Van alle respondenten geeft 14,1% nu aan dat zij haddengezorgd voor minder vertraging, als zij eerder van deze plannenhadden geweten. Onder vertraagde studenten ligt dit percentage eenstuk hoger: 26%. Onder hen zijn er vooral die hun vertragingopgelopen door werken naast hun studie en door reizen. Zij hebbentevens iets vaker een verkeerde studiekeuze gemaakt. 

Het volledige onderzoek van OER vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK