Master voor profilering

Nieuws | de redactie
22 februari 2011 | Profilering door excellentie raakt twee kernbegrippen van het HO-beleid. De NVAO organiseert op 24 maart een conferentie over hoe nu juist de onderzoekmasters hier conform ‘Veerman’ optimaal aan kunnen bijdragen. Robbert Dijkgraaf, Halbe Zijlstra, Monique Boekaerts, Jo van Ham en andere kenners zullen daar hun visie geven.

Karl Dittrich en de zijnen willen hiermee de linktussen het streven naar excellentie, de internationalisering en dekwaliteit van het onderzoek nog nadrukkelijker verbinden met dekerngedachten van het rapport Veerman. Daarin wordt immers eenpleidooi gehouden voor een drievoudige differentiatie omwille vankwaliteit en verscheidenheid: meer differentiatie in de structuurvan het hoger onderwijsstelsel, meer differentiatie in het profielvan instellingen, en meer differentiatie in het onderwijsaanbod. Deonderzoekmasters kunnen op deze denklijn en een daarop gerichtbeleid goed inspelen.

De NVAO duidt hen als “selectieve opleidingen van zeer hogekwaliteit, die gekoppeld zijn aan onderzoek en zwaartepunten binnende universiteiten. Zij leiden tot een groei van het aantalhooggekwalificeerde onderzoekers, en hebben een positieve invloedop het volume en de kwaliteit van het onderzoek. Zoweluniversiteiten, als onderzoeksinstellingen en bedrijven achten ditzeer wenselijk. De onderzoeksmasters zijn daarmee een uitstekendeuitwerking van de aanbevelingen van het rapport-Veerman.”

Op donderdag 24 maart 2011 is in Theater Diligentia aan hetLange Voorhout in Den Haag de landelijke conferentie hierover:’Onderzoeks-masters: excellente profilering à la Veerman’.

Tijdens de conferentie wordt nadrukkelijk ingegaan op dekwaliteit van de onderzoeksmasters. Het zijn voorbeelden vanexcellente opleidingen, waarvoor niet alleen binnen Nederland, maarook internationaal grote belangstelling bestaat. Voor detoekomstbestendigheid van deze bijzondere opleidingen, mag hetaantal (buitenlandse) studenten hoger worden.

Programma

Dagvoorzitter: Guido Langouche, vicevoorzitter NVAO

09.30 uur – Ontvangst met koffie/thee

10.15 uur – Welkomstwoord door Guido Langouche

10.30 uur – Lezing Halbe Zijlstra, staatssecretaris Onderwijs,Cultuur en Wetenschap

10.45 uur – Lezing Robbert Dijkgraaf, president KoninklijkeNederlandse Akademie van Wetenschappen

11.15 uur – Pauze

11.30 uur – Lezing Karl Dittrich, voorzitter NVAO

12.00 uur – Lezing Jorrit Snijder, managing director RooseveltAcademy

12.30 uur – Lunch

13.30 uur – Interviewgesprek over de uitkomsten vande international NVAO thesis assessment study naar dekwaliteit van mastertheses van de opleidingen economie(internationaal panel); communicatiewetenschappen;mediastudies en psychologie

14.30 uur – Forumdiscussie met onder meer Jo van Ham, CvBTechnische Universiteit Eindhoven; Monique Boekaerts,KNAW-commissie Gedragswetenschappen

15.30 uur – Lezing Sijbolt Noorda, voorzitter VSNU

15.50 uur – Dankwoord door Guido Langouche

16.00 uur – Drankje en hapje

U kunt zich hier aanmelden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK