Meer mannen voor de klas

Nieuws | de redactie
14 februari 2011 | Veel meesters gaan nu met pensioen, weinig nieuwe komen er aan. wat te doen? De HAN komt met een nieuwe aanpak: 'Meer Mans'.

 

 

 

De Faculteit Educatie van de Hogeschool van Arnhem enNijmegen start het project Meer Mans,dat ten doel heeft om de pabo als studiekeuze voor meer jongensinteressant te maken en meer, goede mannelijke leraren op teleiden. Van de jongens die aan de pabo beginnen, isminder dan de helft na 5 jaar afgestudeerd. Uit onderzoek blijktdat dit deels te maken heeft met verschillen in beroepsmotivatie enverwachtingen van de opleiding tussen jongens en meisjes.

Het onderwijsaanbod op de pabo sluit beter aan bij demotivatie en verwachtingen van vrouwelijke studenten. Het geringeaantal jongens dat de pabo volgt en afrondt, is een punt vanaandacht. Bovendien vindt de pabo het belangrijk om excellenteleraren te maken van alle jongens die de studie met succesafronden.

Met het project Meer Mans wil de HAN, door het onderwijsaanbodvan de pabo beter op mannelijke studenten af te stemmen, degemiddeld langere studieduur en relatief hoge uitval van mannelijkepabostudenten aanpakken én inzetten op excellentie van startendemannelijke leerkrachten. De invalshoek van de opleiding isdaarbij dat een eenzijdige samenstelling vanbasisschoolteams geen goed voorbeeld van derolverdeling in de samenleving vormt. En meer diversiteitbetekent altijd meer kwaliteit; dat geldt ook voor hetbasisonderwijs.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK