Minister even geen Herr Doktor

Nieuws | de redactie
18 februari 2011 | De ster van de Duitse politiek, defensie-minister en baron Karl-Theodor zu Guttenberg ziet voorlopig af van zijn academische titel. De beroering over aantijgingen van plagiaat in zijn proefschrift dwingen hem tot deze drastische stap. Een Duits politicus die geen Doktor is, heeft namelijk een probleem.

Enkele jaren geleden promoveerde de ‘Camiel Eurlings van deCDU/CSU’ aan de universiteit van Bayreuth, summa cum laude. Hijkreeg deze uitzonderlijke onderscheiding voor een promotie waarinhij de grondwet van de USA, Duitsland en de EU-verdragenanalyseerde en vergeleek. Het was kenmerkend voor ‘KT’, zoals dejonge minister door zijn fans wordt genoemd. Hem lukt altijd alles. 

De voorbije dagen kwamen in de media ineens berichten naar vorendat het proefschrift uitvoerige passages zou bevatten uit het werkvan anderen. Dit varieerde van wetenschappelijke redes vanvakgenoten tot analyses uit internationale documenten onder meeruit de Verenigde Staten. Eén van de impliciet geciteerden werdergens tegen het einde van het proefschrift wel in een nootvermeld, maar maakt nu groot bezwaar tegen het gebruik van haarwerk.

Het rumoer over de altijd zo succesvolle en charismatischeminister wilde dan ook niet ophouden. Zu Guttenberg heeft nubesloten voorlopig zijn Doktor-titel te laten rusten. Tegen debeschuldigingen van plagiaat gaat hij overigens verontwaardigd in.Voor een Duitse politicus is er weinig meer pijnlijk dan twijfelaan haar of zijn academische status. De dominantie in politiek enmaatschappij van het zogeheten Bildungsbürgertum kleurtnog altijd de codes van de Duitse maatschappij.

Dit is bijvoorbeeld merkbaar in het grote respect dat AngelaMerkel ook ver buiten haar eigen CDU nog altijd ontvangt. Haarreputatie als bèta-onderzoeker en Frau Doktor in het chemischonderzoek worden hoog op prijs gesteld. Haar voorganger Helmut Kohlging er altijd prat op een Doppel-Doktor te zijn: hijmocht twee titels voeren en wenste ook altijd als Herr Doktor Kohlaangesproken te worden.

Het feit dat Merkels voorganger Gerhard Schröder geen hogeacademische graad had bereikt, werd heel impliciet vaak tegen hemgebruikt. Men vond hem toch een beetje een parvenu, hoewel hij alsde zoon van een schoonmaakster die in 1945 weduwe wasgeworden het via het tweede kans onderwijs had geschopt totadvocaat.

Inmiddels gaat de defensie-minister diep door het stof in deDuitse media. Op internet is zelfs al een wiki actief die het heleproefschrfit per pagina analyseert naar mogelijk verstopte citaten.Schadenfreude is niet voor niets een Duits woord. Saillantdetail: opa en naamgenoot Karl-Theodor Freiherr von und zuGuttenberg, was ook ooit bewindsman. Over zijn tijd alsondeminister van de Kanzler schreef hij in zijn memoires. De titel.Fußnoten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK