Nieuwe mode: tentamens stelen

Nieuws | de redactie
10 februari 2011 | Na Inholland en Windesheim is nu ook de Hogeschool Utrecht het slachtoffer van fraude. Tentamens zijn gestolen en verkocht aan studenten. Eén medewerker wordt inmiddels verdacht. Meer dan 180 studenten moeten noodgedwongen in de herkansing. Inholland-studenten gaan intussen demonstreren bij ‘de Volkskrant’ tegen broodjes aap over hun hogeschool.

Het lijkt een trend te worden: opengebroken lokalen,schoonmakers die worden ingeschakeld, alle middelen zijn geoorloofdvoor een goed tentamencijfer. En dat terwijl de straffen op fraudehoog zijn. Minimaal een jaar uitsluiting en zelfs volledigeverwijdering kunnen de frauduleuze studenten uit Utrecht tegemoetzien. Bovendien is zowel in Utrecht als bij Inholland aangiftegedaan bij de politie.

Inholland à la Cairo

De ‘massale tentamenfraude’- zoals het gebeuren in Utrecht enmet name Inholland worden getypeerd in de media- leidt totverontwaardigde reacties. Zij noopten Inholland-voorzitter Terpstraal tot het beleggen van een druk bezochte bijeenkomst in Diemen.Hij meldt een “stampvolle zaal studenten en docenten” waarin”woede, emotie over diefstal tentamens” klonken en noemt die optwitter: “Begrijpelijk!”

Men is verontwaardigd niet alleen over de gang van zaken, maarook over het beeld dat geschetst wordt in de media van de eigenhogeschool en de integriteit van de mensen die er werken enstuderen. Op Facebook roepen Inholland-studenten inmiddels op om tedemonstreren bij het Volkskrant-gebouw, vandaag om 3 uur. Hetlijkt wel een Arabische Facebook/Twitter revolutie à la Tunis ofCairo…

Ook in Den Haag pikt men dit signaal op. VVD-Kamerlid Anne WilLucas prijst de actie van de Inholland-studenten. “StudentenInHolland gaan morgen demonstreren voor hun school! Getuigt vankarakter! Kwaliteit moet voorop staan! Hebben studenten recht op!”twittert zij enthousiast.

Strepen in het zand

In het HBO lijkt men zich bewust te zijn van het sneue beeld vande sector in de media. Daar gedegen en effectief mee omgaan is nieteenvoudig.  Niet alleen tentamenfraude, ook de zogenaamdeTheo-route heeft het beeld niet bepaald goed gedaan.De bestuurlijke perikelen die daar uit volgden, wekten de indrukvan een branche als een wanhopige drenkeling. De emoties laaidenhoog op tijdens de algemene ledenvergadering van de colleges vanbestuur in het HBO. Inmiddels zet men in op tegengas. De nieuwevoorzitter van de HBO-raad, Guusje ter Horst, trok begin januari alkordaat een streep in het zand ten aanzien vangebrek aan transparantie over bestuurdersinkomens.

Bij Inholland werd na een interimrapportage van deOnderwijsinspectie bij een betrokken opleiding ingegrepen in de leiding. Daarbij bleek dathet CvB in het voorjaar van 2010 niet op de hoogte was geweest van de alternatieve afstudeertrajecten. De bestuurders warenin deze periode echter wel te weinig kritisch geweest op de gangvan zaken bij de opleiding MEM, vond de Inspectie.

Windesheim trok direct consequenties uit suggestieve verhalen over’pasjesfraude’ bij tentamens. Opvallend genoeg werd na dezeberichtgeving bij onder meer de Radboud Universiteit instudentenblogs geconcludeerd, dat bij hun instelling precieshetzelfde mogelijk zou zijn, maar niemand daar over begint. De HBO-raad kondigde recent al maatregelen aan omde minimumeisen van het onderwijs collectief vast te leggen en zohet niveau te waarborgen. Een extra slot op de kluis met dietentamens is dan zeker handig.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK