Onderzoek naar creatieve industrie bloeit

Nieuws | de redactie
16 februari 2011 | 'Kunst en Economie' bieden als interdisciplinair vakgebied steeds meer boeiende mogelijkheden. Prof Giep Hagoort (UU en HKU) merkt het bijna dagelijks in de internationale ontwikkelingen rond zijn vakgroep.

Recent zijn bijvoorbeeld onderzoeksresultaten van de vakgroepKunst en Economie van de UU en HKU opgenomen intwee internationale rapporten over de creatieve economie. Zoheeft de UNCTAD van de VN in het rapport Creatieve Economy 2010 ophet gebied van creatief ondernemerschap gebruik gemaakt van deoratie van Giep Hagoort, hoogleraar-voorzitter van devakgroep. In het rapport zelf wordt ookverder verwezen naar artikelen van leden van devakgroep. 

Creatieve industrie in Europa

Het tweede rapport betreft een door de HKU verzorgd onderzoekvoor de EU naar ondernemerschap in de Europese creatieve industrie.Daarbij heeft de vakgroep als adviseur opgetreden. Ook hierinheeft het werk van de vakgroep een belangrijkeplaats gekregen. Dit rapport is onlangs door de Europese Commissievrijgegeven.

Giep Hagoort ziet in de vermelding in de twee rapporten eenbevestiging van de internationale onderzoeksreputatie van zijnvakgroep. In het jaar 2010 heeft een tiental buitenlandseuniversiteiten en instellingen gevraagd om onderzoeksrapportages enpresentaties. Onlangs is hij toegetreden tot de ScientificCommittee van het AIMAC congres voor internationaal kunstmanagementdat op de Universiteit van Antwerpen in juli van dit jaar wordtgehouden. Aan dit congres nemen 300 wetenschappers uit de helewereld deel.

Programmering komende jaren

Voor de komende jaren staat de verdere uitvoering van het UU/HKUonderzoeksprogramma Creative Grounds 2009-2013 op de agenda. Ditinternationaal gerichte programma op het gebied van cultureelondernemerschap voorziet in promotiestudies, onderzoeksseminars,praktijkgebonden opdrachten en samenwerkingsverbanden. Met deUniversiteit van Antwerpen, studie Cultuurmanagement is in 2010 eensamenwerkingsverband aangegaan om gemeenschappelijk onderzoek enonderwijs mogelijk te maken.

Utrecht is ook internationaal de enige plaats waarstructureel academisch onderzoek gedaan wordt naar cultureelondernemerschap als nieuw organisatieprincipe binnen de culturelesector en de creatieve industrie. In 2012 zal voor de tweede keerin Utrecht een internationaal onderzoeksseminar gehoudenworden. Voor het onderzoeksprogramma ontvangt Utrecht geenNWO-bijdragen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK