Oogsten vanuit de ruimte

Nieuws | de redactie
21 februari 2011 | Met behulp van satellietbeelden zien welke gewassen waar geteeld worden en ook nog voorspellen hoeveel die oogst gaat opleveren. UT-promovendus Mobushir Riaz Khan ontwikkelde een methode die dit mogelijk maakt.

De door Khan ontwikkelde methode geeft landen de mogelijkheid omtot 95 procent nauwkeurig te voorspellen hoeveel oogst een bepaaldgebied oplevert. Omdat de voor de inschatting vereistesatellietbeelden gratis zijn, biedt de methode ook voor armerelanden uitkomst. Professionals die op dit moment metlandbouwkaarten werken, zijn enthousiast over de bevindingen van deUT-promovendus.  

Mobushir Riaz Khan van de faculteit Geo-Informatie Wetenschappenen Aardobservatie (ITC) ontwikkelde in eerste instantie een methodeom op grote schaal landbouwgrond te identificeren met behulp vansatellietbeelden. Door de data te koppelen aan veldgegevens kon denauwkeurigheid van de metingen gecontroleerd worden. Het bleek datdie methode een goede weergave van de realiteit geeft.

Met behulp van informatie over de lokale temperatuur en eengewasgroei-model, kon Khan daarna een zeer nauwkeurige inschattingmaken van het mogelijke succes van de oogst. Samen met andereonderzoekers van het ITC zal Khan de methode verder doorontwikkelen zodat deze nog nauwkeuriger wordt en geschikt is voormeer verschillende typen gewassen en gebieden. Op 23 februaripromoveert Mobushir Riaz Khan op zijn onderzoek.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK