Ook UvA verwelkomt Hirsch Ballin

Nieuws | de redactie
18 februari 2011 | Oud-minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin krijgt het druk. Hij gaat zijn werkzaamheden voor de Universiteit van Tilburg combineren. Per 1 maart zal hij als hoogleraar Rechten van de Mens ook aan de slag gaan op de Universiteit van Amsterdam.

 

Ernst Hirsch Ballin lijkt bezig te zijn met een aantalopvallende comebacks. De UvT mocht zich al verheugen in een terugkeervan de oud-politicus en ook aan de rechtenfaculteit inAmsterdam is Hirsch Ballin bepaald geen onbekende. In 1979promoveerde hij er cum laude.

In Amsterdam gaat Hirsch Ballin zich vooral richten op derechten die verbonden zijn aan het staatsburgerschap, zoals hetkiesrecht en andere vormen van politieke participatie. Deze functiezal Hirsch Ballin combineren met zijn werkzaamheden op hetgebied van het staatsrecht in Tilburg.

Met Hirsch Ballin haalt de UvA een wetenschapper met een zeergrote staat van dienst binnen op het gebied van staats- enbestuursrecht. “Wij prijzen ons gelukkig met de heer Hirsch Ballineen kandidaat van aanzienlijke wetenschappelijke enmaatschappelijke statuur in onze gelederen te mogenopnemen”, toont Prof. mr. Edgar du Perron, decaan van deFaculteit der Rechtsgeleerdheid, zich verheugd met de komst van deoud-minister.

Ernst Hirsch Ballin is niet de eerste bewindvoerder uit hetkabinet Balkenende IV die de UvA in de armen sluit. Recentelijkkeerde ook Jet Bussemaker, toenmalig staatssecretaris van VWSterug bij de instelling waar zij ook cum laude haar bul ontving.Hoewel rector van de HvA, zal Bussemaker ook in het door UvA en HvAgedeelde college van bestuur plaatsnemen. De UvA biedt dus zowelbestuurlijk als academisch emplooi aan haar voormaligtopstudenten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK