Ouderdom in breder en dieper perspectief

Nieuws | de redactie
4 februari 2011 | Ouderdom wordt in de media vaak vanuit een economische invalshoek belicht. Een vrij eenzijdige benadering, is de mening van gerontologen. Een Canon van de Gerontologie moet de wetenschappelijke feiten over het ouder worden breed verspreiden. Deze is inmiddels online gegaan.

 

 

Ouder worden is een proces met veel aspecten. Een canon isnormaal gesproken gebaseerd op chronologie. Om de veelheid vanaspecten van het ouder worden te vangen kijkt de Canonvan de Gerontologie breder, naar vijf domeinen van ouder worden enverder dan de economische kant alleen:

– Lichaam (biologie van het ouder worden), onder redactie vanGiel Bosman, universitair docent biochemie UMC St.Radboud,Nijmegen.
– Individu (psychologie van het ouder worden), onder redactie vanNan Stevens, hoogleraar toegepaste sociale gerontologie VU,Amsterdam.
– Samenleving (sociologie van het ouder worden), onder redactie vanMarja Aartsen, universitair docent sociale gerontologie VU,Amsterdam en Kees Knipscheer, emeritus hoogleraar socialegerontologie VU, Amsterdam
– Geheugen (cognitieve veroudering), onder redactie van Martin vanBoxtel, arts en universitair hoofddocent vakgroep psychiatrie enneuropsychologie van de Universiteit Maastricht.
– Gezondheid (epidemiologie van het ouder worden), onder redactievan Dorly Deeg, hoogleraar epidemiologie van veroudering.

De canon is een initiatief van zorgkenniscentrum Vilans; Geron,een tijdschrift over ouder worden en samenleving; de NederlandseVereniging voor Gerontologie (NVG) en de faculteit SocialeWetenschappen van de VU. Aan de canon werkten wetenschappers vanverschillende Nederlandse universiteiten en kennisinstituten mee.De toegankelijke teksten zijn gebaseerd op wetenschappelijkepublicaties.

Dat ouderdom niet op iedereen vat lijkt te hebben, blijkt wel uitde artikelen die recent op ScienceGuide te lezen waren. Harvardhoogleraar Daniel Bell was tot op hoge leeftijd een geroemdwetenschapper en werd uiteindelijk 91 jaar. Prof. dr.Johan Wilhelm van Hulst is met zijn 100 jaar waarschijnlijkook een voorbeeld voor gerontologen. Een idee voor de canonmisschien? 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK