Toets rechtmatigheid langstudeerboete

Nieuws | de redactie
21 februari 2011 | De landsadvocaat moet een 'second opinion' geven op de vraag of de langstudeerboete de rechtszekerheid van studenten aantast. Dat verzoek doet de PvdA aan het kabinet.

De aanleiding van het verzoek is de hoorzitting die de Kamer vorigeweek hield over de HO-bezuinigingen. Daarin werd door decollegevoorzitter van de Radboud Universiteit, Roelof deWijkerslooth nog eens benadrukt dat de invoering van decollegegeldverhoging per september 2011 het beginsel van derechtszekerheid zal schenden. Zijn argumentatie is daarominteressant, omdat hij als oud-Directeur Generaal Hoger Onderwijsvan OCW als een soort ‘institutioneel geheugen’ van het HO-beleidgeldt.

De Wijkerslooth zei in de Tweede Kamer dat hij ervan overtuigdis dat de LSVb “een grote kans maakt” als de studentenbond naar derechter zou lopen om een zodanige invoering te blokkeren.Het lijkt Kamerlid Tanja Jadnanansing (PvdA) daarom wijs dat deregering haar maatregel nog eens precies laat toetsen ten aanzienvan de juridische houdbaarheid. Als OCW overtuigd is van zijnargumentatie terzake, zou dat ook geen probleem moeten opleveren,zo redeneert zij.

Een extra interessant aspect bij een nadere toetsing nu, in devorm van een dergelijke second opinion, is het gegeven datde landsadvocaat daarbij tevens het advies van de Raad van State enhet Nader Rapport van de bewindslieden daarop kan meewegen in zijn oordeel.   


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK