UT scherpt beleid aan wegens Veerman

Nieuws | de redactie
24 februari 2011 | De uitwerking van het Rapport Veerman door OCW dwingt HO-instellingen tot bijstelling van hun strategie. Zo heeft de Universiteit Twente besloten de in 2009 vastgestelde koers aan te scherpen en nieuwe plannen versneld door te voeren. Bovendien dwingen de teruglopende middelen de UT tot deze koerswijziging, als gevolg van het beleid van OCW.

“Al het geld voor de bèta-promotie is achteraf dus over de balkgegooid”, somberde UT-voorzitter Anne Flierman eind november al in reactie op dedoor OCW aangekondigde Langstudeermaatregel. De plannen zijninmiddels wat gewijzigd, waardoor de UT minder zwaar gestraft wordtvoor het grote percentage langstudeerders, maar de financiëlekorting op het budget blijft.

Nieuw bacheloraanbod

Reden dus voor de UT om het beleid aan te scherpen en in tezetten op een hoger studierendement. Belangrijkste troef hierin iseen grootschalige aanpassing in het bacheloraanbod. AlleenTechnische Geneeskunde zal als studie in de huidige vorm blijvenbestaan. Naast deze studie komen er negen nieuwe domeinen voorbacheloraanbod en een nieuw te vormen University College. “Dehuidige bachelors zijn door middel van specialisatiemodulesinhoudelijk wel terug te vinden in het nieuwe onderwijsaanbod”,laat een woordvoerder weten.

Binnen de negen nieuwe domeinen is er voor studenten snellerruimte om te specialiseren. “Wij verwachten met dezekeuzemogelijkheden, dat het risico op verkeerde keuzes kan wordenverkleind en dat studenten daarmee sneller bij de juiste opleidingterecht komen.” Het studierendement moet omhoog, zo blijkt uit decijfers. Een derde van de UT-studenten is in september 2012 een langstudeerder.

Kwaliteit en onderscheid

Op het gebied van onderzoek wil de UT zich sterker profileren enonderscheiden van andere universiteiten. Daarbij wordt ook gekekennaar mogelijkheden van een andere rangschikking in deonderzoeksgebieden. De UT wil sterker inzetten op verbetering vande kwaliteit van het onderzoek. Bovendien moet er meer samenhangtussen verschillende onderzoeksgebieden worden gecreëerd. Debredere domeinen van het bacheloraanbod worden dan ook inhoudelijksterker verbonden met het onderzoek in de universiteit.

De UT heeft haar studenten en medewerkers gister kortgeïnformeerd over de op handen zijnde koerswijziging. Op 8 apriltijdens de jaarlijkse onderwijsdag van de UT zullen de definitieveplannen door Rector Magnificus Ed Brinksma op de universiteitworden gepresenteerd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK