Van arme scholier naar succesvol wetenschapper

Nieuws | de redactie
23 februari 2011 | Hoe bloeien studenten uit kansarmere gezinnen op tot succesvolle wetenschappers? Een paar uur extra college of les en werken aan zelfvertrouwen, dat helpt echt, zo blijkt uit onderzoek van de OECD. “Policies aimed at fostering positive approaches to learning among disadvantaged students could help facilitate resilience.” Veerkracht, daar gaat het om.

In het onderzoek ‘Against the odds: disadvantaged studentswho succeed in school‘ wordt gesproken van ‘resilientstudents’. “Resilient students come from disadvantaged backgroundsyet exhibit high levels of school success”. Het zelfvertrouwen vandeze studenten speelt hierbij een belangrijke rol en kangestimuleerd worden door een positieve houding ten aanzien vanstuderen te helpen ontwikkelen. 

Een methode hiertoe kunnen speciale programma’s zijn, adviseerthet rapport. “Increased self-confidence may be achieved throughinstructional techniques that challenge false perceptions ofinability.” Ook samenwerking met de wetenschappelijke wereld en hetbedrijfsleven kan werken. “High quality mentoring programmes havebeen shown to be beneficial particularly to disadvantagedstudents.” De OECD onderstreept hiermee feitelijk het belang vansuccesvolle projecten als dat van Rabia Bouzian, de ScienceGuide student van2009, met haar collega peercoaches bij de HogeschoolRotterdam. 

Extra lesuren dragen ook bij aan het succes van kansarmerestudenten. “On average, across OECD countries, disadvantagedstudents spent 20% less time learning science at school than theirmore advantaged peers. Among disadvantaged students in countrieslike France, Germany and the Netherlands, resilient students spendover one hour and 45 minutes more learning science at school thandisadvantaged low achievers.” 

Meer inzetten op vroege kennismaking met wetenschap loont dus demoeite. “If science is important to success in later life and thebetterment of society, then students need to be exposed to sciencein school.” Het verbeteren van de ‘resilience’ van studenten uitarmere gezinnen is volgens het OECD-rapport juist in deze tijd vangroot belang. 

“The expectation of growing economic inequality and increases inpoverty rates means that policy makers should renew their effortsto promote the academic achievement of all youngsters, with aspecial emphasis on the challenges disadvantaged studentsface.”

Extra lesuren, krachtig mentoraat en speciale programma’s zijnelementen die bij kunnen dragen aan minder uitval en studiesuccesbij ‘langzame studenten’. De langstudeermaatregel zou in ditverband nog eens tegen het licht gehouden kunnen worden. Zeker inhet licht van de Wajong-wetgeving. 

Lees het volledige OECD-rapport hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK